1.24. Ch thuc

 

nh ngha

L dng thuc rn c bo ch t hoa, l hoc bt th dc liu v cc t dc thch hp di dng gi hay bnh nh. Khi dng, em hm vi nc si trong khong thi gian thch hp ung.

 

Phng php bo ch

Ch gi: c bo ch ch yu t cc dc liu l hoa l mng manh. Dc liu c sao nh la hay sy nh (di 80 ˚C) n kh ri v thnh mnh nh, xt qua sng (ry) c c mt ry 2 - 5 mm. Cc dc liu c cu to rn chc nu c t l thch hp, thng c nghin thnh bt th hoc bo ch thnh cao lng phun vo ch trong khi sy. Trn u dc liu theo t l trong cng thc ri ng ti theo khi lng quy nh (nu c cao lng th phun vo ch, tip tc sy kh ri ng gi). Ti ng ch c th l ti giy thng, ti giy lc hay ti PE. Vic ng ti c th thc hin bng cc loi my ng ti t ng. Ti ch cn c ng kn, hn ch s ht m tr li trong qu trnh bo qun.

Ch bnh: Thng c bo ch t cc dc liu c cu to rn chc nh thn, cnh, r, Dc liu c ch bin, sy kh ri nghin thnh bt th qua ry c S ry 1000-2000. Thm t dc dnh thch hp to thnh khi m (h tinh bt, si r, cao c, bt ng,) ri ln hay nn thnh bnh theo khun Bnh ch sau khi tho khi khun a sy n m quy nh ri ng gi thch hp.

 

Tiu chun cht lng

Phi p ng cc yu cu trong chuyn lun ring v cc qui nh di y:

m:

Ch gi: m khng c vt qu 10% (Ph lc 9.6), nu khng c ch dn khc.

Ch bnh: m khng c vt qu 7% (Ph lc 9.6), nu khng c ch dn khc.

ǫng u khi lng:

Cn ring bit 10 n v ng gi, xc nh khi lng trung bnh. So snh khi lng tng n v vi khi lng trung bnh. Chnh lch khi lng phi nm trong gii hn sau:

 

Khi lng trung bnh

Gii hn chnh lch cho php (%)

Ti 2 g

15

Trn 2 g n 5 g

12

Trn 5g n 10 g

10

Trn 10 g n 20 g

6

Trn 20 g n 40 g

5

Trn 40 g

4

 

nhim khun: Ch̠ thuc phi t yu cu v nhim khun (Ph lc 13.6).