1.11 Thuc hon

 

nh ngha

Thuc hon l dng thuc rn, hnh cu, c bo ch t bt hoc cao dc liu vi cc loi t dc thch hp, thng dng ung.

 

Phn loi

Trong Y hc c truyn, tu theo t dc dnh s dng m ngi ta chia ra cc loi hon nh sau:

Thu hon: L hon c iu ch vi t dc dnh l nc, ru, dm, dch chit dc liu bng phng php bi vin v thng l hon nh (khi lng vin di 0,5g).

H hon: L hon dng h tinh bt lm t dc dnh, iu ch bng phng php chia vin hay bi vin, thng l hon nh.

Mt hon: L hon bo ch vi t dc dnh l mt ong. Mt c luyn thnh chu, trn vi bt thuc khi cn nng v bo ch hon bng phng php chia vin. Hon mt thng gi l "t", khi lng c th n 12 gam, c th cht nhun do.

Lp hon: lp hon c iu ch vi sp ong bng cch un chy v v vin nhit gn nhit ng rn ca sp, thng c khi lng t 0,3- 0,5 gam.

 

Phng php iu ch

Thuc hon c iu ch bng 2 phng php: Chia vin v bi vin.

Phng php chia vin: p dng khi dng cc t dc dnh c nht cao nh mt, h, sp. Bt thuc c trn vi t dc dnh nhit thch hp thnh khi bnh vin ng nht ri chia vin bng bn hay my chia vin.

Phng php bi vin: p dng cho cc t dc c dnh thp nh nc, dch chit dc liu, h long, sir hay mt ong pha long. T dc dnh lng v bt thuc c bi dn tng lp ln nhn gy sn kt hp vi sy cho n khi vin t kch thc yu cu.

Thuc hon c th c bao bng cc lp o khc nhau bo qun hay tng gi tr thm m, vin hon mm thng c ng trong v sp.

Yu cu cht lng:

Nu khng c quy nh ring trong chuyn lun, bt thuc dng bo ch thuc hon phi l bt mn hay rt mn.

Mt ong dng trong vin hon thng l loi mt luyn: thm khong 20% nc vo mt, un si vt b bt ri lc qua gc v c nh la cho n khi git mt thnh "chu" (khng tan trong nc lnh).

Hnh thc: hon phi trn, u, ng nht v hnh dng, mu sc khi bo qun, c mi c trng ca dc liu. Hon mm phi nhun, do.

Hm m: Hon mt ong, hon cha cao c: khng qu 15%. Hon nc c kt hp sir, mt ong: khng qu 12%. Hon nc v hon h: Khng qu 9% (hon sp khng xc nh hm m).

Tin hnh theo phng php Xc nh mt khi lng do lm kh (Ph lc 9.6) hoc Xc nh hm lng nc bng phng php ct vi dung mi (Ph lc 12.13).

r: Ch p dng cho hon cng: Vin r trong vng 1 gi (ring hon h trong vng 2 gi, hon sp th theo vin bao tan trong rut).

Tin hnh theo Php th r ca vin nn v vin nang (Ph lc 11.6).

ng u khi lng:

i vi hon ung theo s vin:

Cn 10 vin, xc nh khi lng tng vin. S chnh lch khi lng ca tng vin so vi khi lng trung bnh phi nm trong gii hn Bng 1, trong , khng c c qu 2 vin vt gii hn cho php v khng c c vin no gp i gii hn cho php.

 

Bng 1:

Khi lng trung bnh 1 vin

Gii hn cho php

T 0,05 g n 1,5 g

12 %

Trn 1,5g n 5g

10 %

Trn 5,0g n 9,0 g

7 %

Trn 9,0 g

5 %

 

i vi hon ung theo gam:

Cn 10 phn, mi phn 10 vin, xc nh khi lng trung bnh chung. S chnh lch khi lng ca tng phn so vi khi lng trung bnh phi nm trong gii hn Bng 2, trong , khng c c qu 2 phn vt gii hn cho php v khng c c phn no gp i gii hn cho php.

Bng 2:

Khi lng trung bnh 1 phn

Gii hn cho php

T 0,05 g n 0,1 g

12 %

Trn 0,1 g n 1,0 g

10 %

Trn 1,0 g

7 %

 

i vi n v ng gi chia liu:

Ly 10 gi, cn tng gi. S chnh lch khi lng ca tng gi so vi khi lng trn nhn phi nm trong gii hn Bng 3, trong , khng c c qu 2 gi vt gii hn cho php v khng c c gi no gp i gii hn .

Bng 3

Khi lng trn nhn

Gii hn cho php

T 0,5 g tr xung

12%

Trn 0,5 g n 1,0 g

11%

Trn 1,0 g n 2,0 g

10%

Trn 2,0 g n 3,0 g

8%

Trn 3,0 g n 6,0 g

6%

Trn 6,0 g n 9,0 g

5%

Trn 9,0 g

4%

nh tnh, nh lng: p ng theo quy nh trong chuyn lun ring

 

nhim khun: Thuc hon phi t yu cu v nhim khun (Ph lc 13.6).