Vết mổ lấy thai

Tỷ lệ sản phụ có vết mổ lấy thai càng ngày càng tăng.
Sản phụ có vết mổ lấy thai vẫn có thể sanh ngả âm đạo được.
1. Chỉ định mổ lấy thai
• Vết mổ dọc thân tử cung, hoặc
• Vết mổ bóc nhân xơ, mổ khâu tử cung bị vỡ ở lần mang thai trước, hoặc
• Mổ thai ngoài tử cung đoạn kẽ, hoặc
• Đã mổ lấy thai 2 lần, hoặc
• Thời gian từ lần mổ trước đến khi nhập viện ở lần mang thai này < 2 năm, hoặc
• Bị nhiễm trùng tử cung ở lần mổ trước, hoặc

• Chỉ định mổ lần trước vẫn còn tồn tại. VD: khung chậu méo . . . hoặc
• Vết mổ lấy thai + 1 bất thường. VD: ngôi mông, thai quá ngày . . . hoặc
• Đau vết mổ lấy thai trong giai đoạn chuyển dạ, hoặc
• Vết mổ lấy thai + chuyển dạ kéo dài.

2. Điều kiện theo dõi sanh ngả âm đạo
• Lý do mổ lần trước không còn tồn tại ở lần mang thai này.VD: suy thai, ngôi mông . . . và
• Hậu phẫu lần mổ trước không có bị nhiễm trùng tử cung, và
• Sản phụ chỉ mới mổ có 1 lần, và
• Vết mổ lần trước là vết mổ ngang đoạn dưới tử cung, và
• Khoảng cách từ lần mổ trước đến lần mang thai này ít nhất là 2 năm, và (hoặc)
• Sau khi mổ lấy thai sản phụ đã sanh thường được 1 lần, và
• Ngôi chẩm, kiểu thế chẩm chậu trái trước, và
• Thai kỳ lần này bình thường. VD: không có bất xứng đầu chậu . . và
• Sản phụ phải được theo dõi sanh ở nơi có điều kiện phẫu thuật, và
• Phải có nhân viên y tế theo dõi thường xuyên trong giai đoạn chuyển dạ, và
• Sản phụ phải được giải thích và đồng ý sanh ngả âm đạo.


Dưới đây là tóm tắt phần mục lục của chương sản phụ khoa . để xem chi tiết mục lục Click vào đây

A. Chăm sóc trước khi có thai
B. Chăm sóc tiền sản
Chương II. CẤP CỨU
A. Sản giật.
B. Băng huyết sau sanh do đờ tử cung.
Chương III. NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG SẢN KHOA
A. Các điểm cơ bản
B. Chuyển dạ
C. Cao huyết áp do thai
D. Suy thai
E. Mổ lấy thai
F. Vết mổ lấy thai
G. Nước ối
H. Bánh nhau
I. Dây rốn
Chương IV. NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG PHỤ KHOA
A. Viêm vùng chậu
B. Khối u buồng trứng
C. Thai ngoài tử cung
D. U xơ tử cung
E. Thai trứng
F. Sẩy thai
Chương V. THUỐC THỪỜNG DÙNG
A. Sản khoa
1. Thuốc tăng co bóp cơ tử cung
2. Thuốc giảm co bóp cơ tử cung.
3. Thuốc phòng ngừa cơn sản giật
4. Thuốc hạ huyết áp dùng cho sản phụ.
5. Thuốc kích thích trưởng thành phổi cho thai.
B. Phụ khoa
1. Methotrexate (MTX)
Chương VI. TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG
A. Sản khoa
1. Khám sản phụ vào chuyển dạ.
2. Ngôi mông. .
3. Tim thai bất thường
4. Sản phụ có vết mổ lấy thai.
5. Thai quá ngày.
6. Chuyển dạ sanh non.
7. Kéo dài giai đoạn 2 của chuyển dạ.
8. Ối vỡ sớm (Ối vỡ non).
9. Cơn co tử cung cường tính.
10. Thai chết trong tử cung.
11. Song thai.
12. Sa dây rốn.
13. Có phân su trong nước ối.
14. Nhau tiền đạo. .
15. Tiền sản giật.
16. Khám hậu sản.
17. Khám hậu sản tiền sản giật.
18. Khám hậu phẫu mổ lấy thai
B. Phụ kha
1. Khám phụ khoa. .
2. Khám bệnh nhân có u xơ tử cung.
3. Khám bệnh nhân có khối u buồng trứng
4. Khám bệnh nhân thai trứng
5. Khám bệnh nhân hậu thai trứng.
6. Thai ngoài tử cung
7. Khám hậu phẫu mổ phụ khoa (cắt tử cung, cắt khối u buồng trứng).
Chương VII. TRIỆU CHỨNG VÀ NGUYÊN NHÂN
A. Chăm sóc tiền sản
B. Chuyển dạ sanh
C. Hậu sản (hậu phẫu mổ lấy thai)
1. Nguyên nhân xuất huyết âm đạo bất thường
Chương VIII. THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT
A. Forceps
B. Giác hút
D. Phẫu thuật lấy thai
E. Phẫu thuật cắt tử cung toàn phần
A. Hậu phẫu
B. Hậu sản
C. Nguyên nhân thường gặp
Chương X. XÉT NGHIỆM
A. Sản khoa

B. Phụ khoa
Chương XI. HỘI CHỨNG
A. Sản khoa
B. Phụ khoa
Chương XII. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
Chương XIII. SIÊU ÂM
A. Sản khoa
B. Phụ khoa
Chương XIV. SƠ SINH
B. Hồi sức sơ sinh
C. Trẻ sơ sinh đủ tháng.
D. Thai quá ngày. .
BÀI ĐỌC THÊM
1. Thuốc ngừa thai khẩn cấp
2. Thuyên tắc ối
3. Hội chứng HELLP.