Chăm sóc tiền sản
Nguyên Nhân - Triệu chứng

1. Nguyên nhân tử cung to hơn tuổi thai ở 3 tháng đầu thai kỳ
• Nhớ lầm ngày kinh cuối.
• Thai trứng.
• U xơ tử cung và thai.
• Đa thai.

2. Nguyên nhân tử cung nhỏ hơn tuổi thai ở 3 tháng đầu thai kỳ
• Nhớ lầm ngày kinh cuối.
• Thai ngoài tử cung.
• Sẩy thai.

3. Nguyên nhân xuất huyết ở 3 tháng đầu thai kỳ
• Thai trứng, bệnh lý nguyên bào nuôi.
• Thai ngoài tử cung.
• Sẩy thai: dọa sẩy thai, sẩy thai khó tránh, sẩy thai không trọn, sẩy thai trọn, sẩy thai nhiễm trùng.
• Thai + polyp cổ tử cung, thai + ung thư cổ tử cung . . . .

4. Nguyên nhân tử cung to hơn tuổi thai ở 3 tháng cuối thai kỳ
• Nhớ lầm ngày kinh cuối.
• Đa thai.
• Đa ối.
• Thai to.

5. Nguyên nhân tử cung nhỏ hơn tuổi thai ở 3 tháng cuối thai kỳ
• Nhớ lầm ngày kinh cuối.
• Thiểu ối.
• Thai chậm tăng trưởng trong tử cung.
• Ối vỡ.

6. Nguyên nhân xuất huyết ở 3 tháng cuối thai kỳ
• Nhau tiền đạo.
• Nhau bong non.
• Vỡ tử cung.
• Mạch máu tiền đạo (Vasa previa).
• Những nguyên nhân khác ít gặp là: polyp cổ tử cung, ung thư cổ tử cung.

Dưới đây là tóm tắt phần mục lục của chương sản phụ khoa . để xem chi tiết mục lục Click vào đây

A. Chăm sóc trước khi có thai
B. Chăm sóc tiền sản
Chương II. CẤP CỨU
A. Sản giật.
B. Băng huyết sau sanh do đờ tử cung.
Chương III. NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG SẢN KHOA
A. Các điểm cơ bản
B. Chuyển dạ
C. Cao huyết áp do thai
D. Suy thai
E. Mổ lấy thai
F. Vết mổ lấy thai
G. Nước ối
H. Bánh nhau
I. Dây rốn
Chương IV. NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG PHỤ KHOA
A. Viêm vùng chậu
B. Khối u buồng trứng
C. Thai ngoài tử cung
D. U xơ tử cung
E. Thai trứng
F. Sẩy thai
Chương V. THUỐC THỪỜNG DÙNG
A. Sản khoa
1. Thuốc tăng co bóp cơ tử cung
2. Thuốc giảm co bóp cơ tử cung.
3. Thuốc phòng ngừa cơn sản giật
4. Thuốc hạ huyết áp dùng cho sản phụ.
5. Thuốc kích thích trưởng thành phổi cho thai.
B. Phụ khoa
1. Methotrexate (MTX)
Chương VI. TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG
A. Sản khoa
1. Khám sản phụ vào chuyển dạ.
2. Ngôi mông. .
3. Tim thai bất thường
4. Sản phụ có vết mổ lấy thai.
5. Thai quá ngày.
6. Chuyển dạ sanh non.
7. Kéo dài giai đoạn 2 của chuyển dạ.
8. Ối vỡ sớm (Ối vỡ non).
9. Cơn co tử cung cường tính.
10. Thai chết trong tử cung.
11. Song thai.
12. Sa dây rốn.
13. Có phân su trong nước ối.
14. Nhau tiền đạo. .
15. Tiền sản giật.
16. Khám hậu sản.
17. Khám hậu sản tiền sản giật.
18. Khám hậu phẫu mổ lấy thai
B. Phụ kha
1. Khám phụ khoa. .
2. Khám bệnh nhân có u xơ tử cung.
3. Khám bệnh nhân có khối u buồng trứng
4. Khám bệnh nhân thai trứng
5. Khám bệnh nhân hậu thai trứng.
6. Thai ngoài tử cung
7. Khám hậu phẫu mổ phụ khoa (cắt tử cung, cắt khối u buồng trứng).
Chương VII. TRIỆU CHỨNG VÀ NGUYÊN NHÂN
A. Chăm sóc tiền sản
B. Chuyển dạ sanh
C. Hậu sản (hậu phẫu mổ lấy thai)
1. Nguyên nhân xuất huyết âm đạo bất thường
Chương VIII. THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT
A. Forceps
B. Giác hút
D. Phẫu thuật lấy thai
E. Phẫu thuật cắt tử cung toàn phần
A. Hậu phẫu
B. Hậu sản
C. Nguyên nhân thường gặp
Chương X. XÉT NGHIỆM
A. Sản khoa

B. Phụ khoa
Chương XI. HỘI CHỨNG
A. Sản khoa
B. Phụ khoa
Chương XII. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
Chương XIII. SIÊU ÂM
A. Sản khoa
B. Phụ khoa
Chương XIV. SƠ SINH
B. Hồi sức sơ sinh
C. Trẻ sơ sinh đủ tháng.
D. Thai quá ngày. .
BÀI ĐỌC THÊM
1. Thuốc ngừa thai khẩn cấp
2. Thuyên tắc ối
3. Hội chứng HELLP.