BÓC RAU NHÂN TẠO - KIỂM SOÁT TỬ CUNG

MỤC TIÊU
1. Áp dụng chỉ định đúng bóc rau nhân tạo và kiểm soát TC trên lâm sàng.
2. Kiến tập được ít nhất 3 trường hợp kiểm soát TC.
3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bóc rau nhân tạo và kiểm soát TC đúng quy trình kỹ thuật.
NỘI DUNG
1. Bóc rau nhân tạo
Bóc rau nhân tạo là một thủ thuật cho tay vào buồng TC để bóc và lấy rau sau khi thai đã sổ.
1.1. Chỉ định
- Xử trí tích cực giai đoạn III thất bại không lấy được rau sau 10 phút;
- Chảy máu sau khi thai sổ (khi rau vẫn còn trong buồng TC);

- Những trường hợp cần kiểm tra sự vẹn toàn của buồng TC sau khi sổ thai, thường là bóc rau nhân tạo ngay để đồng thời kiểm soát buồng TC. Ví dụ: nghi ngờ vỡ TC sau khi làm thủ thuật đường dưới khó khăn như Forceps, nội xoay thai, cắt thai, TC có sẹo mổ cũ…
1.2. Kỹ thuật
1.2.1. Chuẩn bị

- Cho thuốc giảm đau: Pethidin 0,1g hay Seduxen 10mg tiêm bắp…
- Thông tiểu, sát khuẩn TSM và trải săng vô khuẩn;
- Thủ thuật viên rửa tay, mặc áo, đi găng tay vô khuẩn.

Hình 19. Kỹ thuật bóc rau nhân tạo, kiểm soát tử cung

1.2.2. Cách làm
Phải phối hợp hai tay:
- Một tay đặt trên thành bụng để cố định đáy TC;
- Tay kia cho vào âm đạo và lần theo dây rốn, đưa tay vào buồng TC và tìm đến vùng rau bám. Bóc bánh rau bằng cách dùng bờ trước của bàn tay để lách giữa bánh rau và thành TC. Bóc từ rìa bánh rau đến trung tâm lên tận bờ trên bánh rau để tránh sót;
- Khi rau bong hết thì tay trong TC đẩy bánh rau ra ngoài, không rút tay ra, nếu cần tay ngoài kéo vào dây rốn lấy bánh rau ra khỏi buồng TC;
- Trong khi làm thủ thuật nếu TC co chặt không cho tay vào buồng TC được thì phải chờ một chút rồi nong dần bằng tay, đồng thời dùng thuốc giảm co bóp TC. Nếu rau bám chặt không bóc được trong trường hợp rau cài răng lược không nên cố bóc vì sẽ làm tổn thường cơ TC và chảy máu nhiều. Trường hợp này phải mổ cắt TC.
2. Kiểm soát tử cung
Kiểm soát TC là một thủ thuật tiến hành sau khi rau đã sổ để kiểm tra xem có sót rau hoặc sót màng không và kiểm tra sự toàn vẹn của TC.
2.1. Chỉ định

- Chảy máu sau sổ rau;
- Kiểm tra rau thấy thiếu múi rau hoặc sót trên 1/4 số màng rau;
- Kiểm tra sự toàn vẹn của TC sau các thủ thuật khó khăn như: Forceps, nội xoay thai, cắt thai… hoặc trên những TC đã có sẹo mổ cũ.
2.2. Kỹ thuật
- Chuẩn bị như trong bóc rau nhân tạo;
- Cách làm: làm thủ thuật phải phối hợp hai tay. Một tay đặt lên thành bụng để cố định đáy TC, tay kia cho vào âm đạo, qua CTC vào buồng TC tới tận đáy TC, rồi kiểm tra lần lượt đáy TC, mặt trước, mặt sau, hai bờ và hai sừng TC bằng đầu các ngón tay. Nếu thấy các màng rau và các múi rau thì vét nhẹ nhàng, đồng thời kiểm tra xong hẳn mới rút tay ra, tránh đưa tay ra vào nhiều lần vì dễ gây nhiễm khuẩn và sốc do đau.
Sau khi kiểm soát TC có thể tiêm 5 đơn vị oxytocin vào cơ TC qua thành bụng nếu TC co hồi không tốt.
* Sau bóc rau nhân tạo hoặc kiểm soát TC, BN cần tiêm hoặc cho uống kháng sinh trong 5 ngày để đề phòng nhiễm khuẩn.