NGÔI TRÁN


Ngôi trán là một ngôi trung gian giữa ngôi chỏm và ngôi mặt, đầu không cúi và cũng không ngửa, làm cho đường kính của ngôi lớn (thượng chẩm - cằm = 13,5cm) nên không thể lọt và sổ được nếu thai đủ tháng.


I. NGUYÊN NHÂN NGÔI TRÁN

1. về phía mẹ
Con dạ, đẻ nhiều lần, tử cung lệch trục, khung chậu dẹt.
2. về phía thai
Đầu dài, rau tiền đạo, dây rau ngắn, đa ối.

II. CHẨN ĐOÁN NGÔI TRÁN

1. Trong khi có thai
Không chẩn đoán được vì ngôi chưa xuất hiện.
2. Trong khi chuyển dạ
- Nắn bên ngoài không rõ
- Thăm âm đạo sau khi ối đã vỡ, thấy trán ở giữa tiểu khung, có đường khớp ở giữa, phía trên là thóp trước hình trám phía dưới là hai hố mắt và gốc mũi.


III. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT


Mốc của ngôi trán là gốc mũi, dù có bướu huyết thanh nhưng cũng không bao giờ phù nề, dễ nhận. Cần phân biệt với:

- Ngôi chỏm: sờ thấy thóp sau
- Ngôi mặt: sờ thấy cằm,


IV XỬ TRÍ NGÔI TRÁN


Với ngôi trán thì phải là thai rất nhỏ mới đẻ thường được nhưng thường gây sang chấn đường sinh dục. Do đó cần chẩn đoán xác định sớm ngôi trán và mổ lấy thai để tránh tai biến vỡ tử cung. Nếu thai chết thì chọc óc và kẹp sọ để lấy ra (nhưng không nên làm khi đã có dọa vỡ tử cung).