Nối tĩnh mạch chủ trên hoặc hai tĩnh mạch chủ trên vào động mạch phổi

BIDIRECTIONAL CAVO- PULMONARY SHUNT (BSPS)

1. Định nghĩa (theo phân loại ICD 9)

Nối tĩnh mạch chủ trên hoặc hai tĩnh mạch chủ trên vào động mạch phổi . Là phẫu thuật tạm thời giai đoạn trung gian để đến phẫu thuật Fontan

2. Chỉ định phẫu thuật

a. Tim chỉ có một tâm th ất chức năng : không có lỗ van ba lá, không có van động mạch phổi với thất phải thiểu sản, thất hai đường vào, thất hai đường ra với một thất thiểu sản, kênh nhĩ thất toàn phần không c ân bằng, hội chứng heterotaxy...

b. Thời điểm tiến hành phẫu thuật: phẫu thuật có thể được tiến hành từ 3 tháng tuổi khi kháng lực của phổi xuống thấp nhất, tuy nhiên thời điểm tốt nhất l à từ 5 tháng tuổi trở đi .

3. Phương pháp phẫu thuật :

a. Phương pháp :

Phẫu thuật có thể tiến hành dưới sự hỗ trợ của máy Tim Phổi hoặc l àm shunt tạm thời từ tĩnh mạch vô danh đến động mạch phổi hoặc đến nhĩ. có thể làm liệt tim nếu cần can thiệp vào trong tim .

- cắt rời tĩnh mạch Azygos trong trường hợp không có gián đoạn tĩnh mạch chủ dưới trong hội chứng heterotaxy

- Kẹp tĩnh mạch chủ trên ngay trên vi trí nút xoang, lưu ý kiểm tra nhịp tim trước khi cắt rời tĩnh mạch chủ trên ra khỏi nhĩ phải . Khâu lại đầu gần . Đặt một kẹp lateral vào động mạch phổi phải, xẻ một đường đủ dài trên mặt trên động mạch phổi Tiến h nh nối tận bên tĩnh mạch chủ trên với động mạch phổi . Đuổi khí và mở các kẹp cho shunt hoạt động . Loại chỉ sử dụng nên là loại tan chậm ( PDS hoặc Maxon.) hoặc chỉ không tan đơn sợi với đường nối kh ng liên tục ở mặt trước

nối tĩnh mạch chủ trên v o động mạch phổi

b. Các thủ thuật hỗ trợ: banding động mạch phổi, cắt khâu ống động mạch, sửa van nhĩ thất chung, mở rộng vách liên nhĩ.

4. Biến chứng thường gặp:

- Trước mổ : tím nặng

- Sau mổ : rối loạn nhịp xoang, tr àn dịch m àng tim/phổi, tràn dịch dưỡng trấp

Tài liệu tham khảo

- Textbook : C. Marvroudis and C. Baker:Pediatric Cardiac Surgery 2003, Mosby Inc.

R.A Jonas :Comprehensive Surgical Management of Congenital Heart Disease 2004, Hodder Arnold

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH - VIỆN TIM TP.HCM

BỆNH LÝ VAN BA LÁ MẮC PHẢI
BỆNH LÝ ĐA VAN PHỐI HỢP
BỆNH VIÊM ĐỘNG MẠCH TAKAYASU VÀ VIÊM ĐỘNG MẠCH TẾ BÀO KHỔNG LỒ
CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT TIM
CHẨN ĐOÁN, PHẪU THUẬT HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (MẮC PHẢI )
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HẸP VAN HAI LÁ
CHỈ ĐỊNH CHỤP MẠCH VÀNH
CHỈ ĐỊNH SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN
CÁC ĐƯỜNG MỞ NGỰC TRONG PHẪU THUẬT TIM MẠCH - LỒNG NGỰC
DÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH
GÂY MÊ HỒI SỨC CHO PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH Ở TRẺ EM
KHUYẾN CÁO XỬ TRÍ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN (JACC/AHA 2013)
KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG NGHIÊN CỨU NICE - SUGAR
KÊNH NHĨ THẤT THỂ TOÀN PHẦN
NGHẼN ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI
NỐI TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN HOẶC HAI TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN VÀO ĐỘNG MẠCH PHỔI
PHÁC ĐỒ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH CHỦ
PHÁC ĐỒ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ BỆNH MÀNG NGOÀI TIM
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH HỞ VAN HAI LÁ
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH TIM BẨM SINH THƯỜNG GẶP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP
PHÁC ĐỒ SỬ DỤNG KHÁNG ĐÔNG TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ NGOẠI TIM MẠCH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HUYẾT KHỐI VAN CƠ HỌC
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HẸP VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KIỂM SOÁT ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHỊP TIM CHẬM
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHỊP TIM NHANH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG
PHÌNH XOANG VALSALVA
PHÌNH ĐỘNG MẠCH VÀNH
SIÊU ÂM VAN HAI LÁ CHO PHẪU THUẬT TIM
THIẾT LẬP HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ
THÔNG LIÊN NHĨ
THÔNG TIM ĐO KHÁNG LỰC MẠCH MÁU
TIÊU CHUẨN BỆNH NHÂN RA KHỎI HỒI SỨC
TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM VÀ CHÈN ÉP TIM CẤP
XÂY DỰNG TIÊU CHÍ LÀM GIẢM VIÊM TRUNG THẤT SAU PHẪU THUẬT TIM HỞ
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BỆNH UÝ KÊNH NHĨ THẤT BÁN PHẦN
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT HẸP ĐỘNG MẠCH PHỔI
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT THÔNG LIÊN THẤT
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U NHẦY NHĨ TRÁI
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP KHẨN TRƯƠNG TĂNG HUYẾT ÁP CẤP CỨU