PHÁC ĐỒ: ĐIỀU TRỊ THAY ĐỔI SỢI - BỌC TUYẾN VÚ

1. Các thuốc sử dụng:

-Dầu anh thảo: Evening Primrose Oil 1000mg -Tamoxifen: 10mg -Danazol: 200mg

2. Thay đổi sợi - bọc dạng lan tỏa, mức độ nhẹ

-Dầu anh thảo 1000mg/ngày -Đánh giá sau 3 tháng

-Nếu có đáp ứng: Tiếp tục dùng đến tháng thứ 6

-Nếu không đáp ứng: Chuyển sang Tamoxifen 10mg/ngày

3. Thay đổi sợi bọc mức độ nặng:

-Tamoxifen 10mg/ngày

-Đánh giá sau 3 tháng

-Nếu có đáp ứng; tiếp tục dùng với liều 10mg/ngày hoặc 10mg/ cách ngày(tùy đáp ứng lâm sàng) -Nếu không đáp ứng chuyển sang Danazol 200mg/ngày ❖Không nên dùng thuốc quá 6 tháng

4. Thay đổi sọc bọc dạng mảng khu trú(giả bướu)

-Mổ lấy trọn

-Dùng Tamoxifen 10mg/ngày -Đánh giá sau 3 tháng

-Nếu đáp ứng tốt: Giảm liều còn 10mg/ cách ngày

❖Không nên dùng thuốc quá 6 tháng