PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DA VÙNG ĐẦU CỔ

phác đồ điều trị ung thư da


* Sinh thiết một phần nếu bướu lớn, có thể cần tạo hình sau PT

** Nguy cơ thấp:

- vùng trung tâm (mũi, mi, môi, mắt)< 6cm

- vùng ngoại vi ( má, trán, cổ)< 10cm

- giới hạn rõ, mổ lần đầu, không ức chế miễn dịch, không xạ trị, không xâm lấn thần kinh, dạng nốt

*** Nguy cơ thấp:

- vùng trung tâm (mũi, mi, môi, mắt)< 6mm

- vùng ngoại vi ( má, trán, cổ)< 10mm

- giới hạn rõ, mổ lần đầu, không điều trị ức chế miễn dịch, không xạ trị, không xâm lấn thần kinh, biệt hóa tốt