PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ

I. UNG THƯ VÚ GIAI ĐOAN I IIa, IIb, T3N1M0 :

điều trị ung thư vú

*Chú thích:
1. Riêng các trường hợp T3N0M0 (giai đoạn IIB) và T3N1M0 (giai đoạn IIIA) có thể hóa trị tân hỗ trợ (xem trang sau)
2. Xạ trị khi: hạch di căn > 4 hạch, bướu >5cm, diện cắt cân cơ hay da(+)
3. Nguy cơ cao: khi có một trong những yếu tố sau: <35 tuổi, thụ thể nội tiết(-), bướu>2cm, bướu grad 2 hay 3.

4. Nguy cơ thấp: phải có đủ các yếu tố: >35 tuổi, thụ thể nội tiết (+), bướu < 2cm, grad 1.
5. Bướu dạng mô học dạng ống nhỏ, dạng nhầy <3cm được xem như nguy cơ thấp.

II. UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN IIIA, IIIB:
Sinh thiết mở Hóa trị tân hỗ trợ Đoạn nhũ nạo hạch ± Tái tạo Hóa trị + Xạ trị + Nội tiết
II. UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN IV:
Điều trị toàn thân ± Đoạn nhũ nạo hạch

điều trị ung thư nang vú

HƯỚNG XỬ TRÍ: BƯỚU ĐẶC VÚ

bướu đặc vú

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BƯỚU DIỆP THỂbướu diệp thể