PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ MÊLANÔM DA

CHẨN ĐOÁN UNG THƯ MÊLANÔM DA

Lâm sàng: sang thương ở da

Cận lâm sàng

• Xét nghiệm tiền phẫu

• X quang phổi, X quang xương (nếu sang thương ở chi hay nghi ngờ có xâm lấn xương lân cân)

• Siêu âm bụng tổng quát (phát hiện di căn xa), siêu âm hạch vùng (cổ, nách, bẹn, hạch châu)

• Mêlanine trong nước tiểu

• CT Scan có cản quang hoặc MRI có cản từ vùng tổn thương (nếu nghi ngờ ung thư xâm lấn sâu)

• Sinh thiết để có giải phẫu bệnh (bằng kềm bấm, bằng dao)

ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ MÊLANÔM DA

• Cắt rộng

• Cắt rộng, tạo hình

• Đoạn chi

• Tháo khớp

• Nạo hạch

• Ghép da

• Gởi giải phẫu bệnh Hậu phẫu

• Dịch truyền (NaCl 0,9%, Glucose 20%, Glucose 30%, Glucose 5%, lactate ringer, dung dịch đạm)

• Kháng sinh chống nhiễm trùng (Unasyn, Aumengtine, cefalosporine thế hệ 1-2-3 chích hay uống)

• Giảm đau (Tramadol chích hay uống, Nisitanol, Hapacol codein, tatanol, paracetamol)

• Vitamine C

• Thuốc bổ (Moriamine Fort, B Complex C, Multivitamine)

• Thuốc ngủ (Midazolam, Seduxen chích hay uống)

ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ UNG THƯ MÊLANÔM DA

• Xạ trị hay hoá trị

• Liệu pháp miễn dịch THEO DÕI

• Theo dõi định kỳ tại khoa khám bệnh

• Khám lâm sàng

• Siêu âm màu: hạch vùng, bụng tổng quát, sẹo mổ

• X quang phổi

• CT Scan bụng chậu, não, phổi có cản quang

• Mêlanine/ nước tiểu