PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI DỊ ỨNG

1.    ĐỊNH NGHĨA

Là phản ứng toàn thân giừa kháng nguyên, kháng thể sinh ra hoá chất trung gian histamin và serotonin biểu hiện bằng quá trình viêm ở mũi.

2.    TRIỆU CHỨNG VIÊM MŨI DỊ ỨNG

Cơ năng

Thực thể

-ngứa mũi

-hắt hơi

-sổ mũi

-nghẹt mũi

niêm mạc nhợt nhạt, xuất tiết nhày trong.

3. THỂ LÂM SÀNG VIÊM MŨI DỊ ỨNG

-    VMDU quanh năm: xảy ra quanh năm

-    VMDU theo mùa: xảy ra theo mùa rõ rệt

4.    CẬN LÂM SÀNG VIÊM MŨI DỊ ỨNG

-    Công thức máu: bình thường, IgE trong máu tăng.

-    Dịch mũi có nhiều tế bào ái toan.

-    Xquang: không có gì bất thường.

5.    ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI DỊ ỨNG

Điều trị nội khoa là chủ yếu.

-    Giải mẫn cảm: làm phản ứng nội bì để xác định kháng nguyên, sau đó chích giải mẫn cảm.

-    dùng một trong các thuốc Pheramin 4mg, Actifed, Po1aramin hoặc Cetirizin lOmg (Zyrtec, Ceữin) lv/ngày, Loratadine (Clarityne, Alertin) hoặc Fexofenadine (Telfast, Alerfast) 60mg lv X 2
lần/ngày

-    Điều trị tại chỗ:

•    Xông mũi bằng corticoide.

•    Xịt mũi bằng corticoide: (Flixonase, Rhinocort, Pivalon)

-    Kháng sinh khi có bội nhiễm

•    Amoxicillin (Clamoxyl) 0,5g: 2v X 2/ ngày

•    Amox + A.Clavu (Augmentin, Moxiclaxil) 0,625g: lv X 2/ngày

•    Cefadroxil (Biodroxil) 0,5g: 2v X 2 /ngày

•    Cefuroxim (Zinmax, Zinnat, Ceroxim..) 0,25g-0,5g/ngày

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TAI MŨI HỌNG

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH APTƠ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHÀM ỐNG TAI NGOÀI (ECZEMA)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HẸP ỐNG TAI NGOÀI MẮC PHẢI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NÚT BIỂU BÌ - RÁY TAI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NẤM TAI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NẤM ỐNG TAI NGOÀI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TAI MŨI HỌNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG MẠN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ THUỐC ĐIỀU TRỊ NHỌT ỐNG TAI NGOÀI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG - AMIĐAN CẤP
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TAI GIỮA CẤP TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TAI GIỮA MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH QUẢN CẤP
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH THIỆT CẤP
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM XOANG MẠN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ZONA TAI ( VIÊM ỐNG TAI NGOÀI DO SIÊU VI)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ NHỌT ỐNG TAI (Bệnh tai ngoài nhiễm trùng)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ TỤ MÁU VÀNH TAI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI CẤP
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI DỊ ỨNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM SỤN VÀNH TAI (Bệnh tai ngoài nhiễm trùng)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH QUẢN MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM XOANG CẤP TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM ỐNG TAI NGOÀI (Bệnh tai ngoài nhiễm trùng)