PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH QUẢN MÃN TÍNH

1.    ĐỊNH NGHĨA

Triệu chứng chức năng chính: Khàn tiếng kéo dài, không có xu hướng tự khỏi và phụ thuộc vào quá trình viêm thông thường, không đặc hiệu.

Không kể các bệnh: lao thanh quản, giang mai thanh quản, nấm thanh quản.

2.    TRIỆU CHỨNG

2.1.    Cơ năng

-    Khàn giọng kéo dài từng đợt.

-    Tăng tiết nhày, nhất là buổi sáng.

-    Cảm giác ngứa, khô rát.

2.2.    Thực thể

-    Tiết nhày đọng 1/3 trước và 1/3 giữa của dây thanh

-    Tổn thương dây thanh

•    Nhẹ: Niêm mạc dây thanh, sung huyết đỏ.

•    Nặng: Quá sản dây thanh như sợi dây thừng, niêm mạc hồng, mất bóng.

3.    THỂ LÂM SÀNG

-    Viêm TQ mãn tính , xuất tiết thông thường

-    Viêm TQ quá phát

-    Bạch sản TQ

-    Viêm TQ teo

-    Viêm TQ nghề nghiệp

-    Lộn thanh thất giả

-    Viêm TQ mãn tính ở ữẻ em

4.    ĐIỀU TRỊ

-    Điều trị nguyên nhân:

•    Điều trị ổ viêm nhiễm ở : Mũi, xoang, họng

•    Tránh: hơi hóa chất, bụi

•    Nói ít, nói nhỏ, ngưng ca hát.

-    Điều trị tại chỗ: Khí dung họng.

-    Điều trị toàn thân: Kháng sinh, kháng viêm nếu cần.

-    Luyện giọng.

 

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TAI MŨI HỌNG

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH APTƠ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHÀM ỐNG TAI NGOÀI (ECZEMA)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HẸP ỐNG TAI NGOÀI MẮC PHẢI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NÚT BIỂU BÌ - RÁY TAI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NẤM TAI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NẤM ỐNG TAI NGOÀI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TAI MŨI HỌNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG MẠN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ THUỐC ĐIỀU TRỊ NHỌT ỐNG TAI NGOÀI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG - AMIĐAN CẤP
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TAI GIỮA CẤP TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TAI GIỮA MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH QUẢN CẤP
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH THIỆT CẤP
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM XOANG MẠN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ZONA TAI ( VIÊM ỐNG TAI NGOÀI DO SIÊU VI)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ NHỌT ỐNG TAI (Bệnh tai ngoài nhiễm trùng)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ TỤ MÁU VÀNH TAI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI CẤP
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI DỊ ỨNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM SỤN VÀNH TAI (Bệnh tai ngoài nhiễm trùng)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM THANH QUẢN MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM XOANG CẤP TÍNH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ VIÊM ỐNG TAI NGOÀI (Bệnh tai ngoài nhiễm trùng)