Phác đồ điều trị Nhi khoa năm 2013 - Bệnh viện Nhi đồng 2

RĂNG HÀM MẶT

PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ CẤP CỨU CHẢY MÁU SAU NHỔ RĂNG Ở TRẺ EM
VIÊM TỦY CẤP TÍNH Ở RĂNG SỮA Ở TRẺ EM
VIÊM NƯỚU RĂNG CẤP TÍNH Ở TRẺ EM
XỬ TRÍ CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG HÀM MẶT Ở TRẺ EM Ở TRẺ EM
DÍNH THẮNG LƯỠI Ở TRẺ EM
PHÒNG NGỪA VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG TRONG VIÊC THỰC HIỆN CÁC THỦ THUẬT RĂNG MIỆNG Ở TRẺ EM BỊ TIM BẨM SINH
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH KHE HỞ MÔI MỘT BÊN HOÀN TOÀN THEO PHƯƠNG PHÁP MILLARD Ở TRẺ EM
QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ TIẾP THEO PHẪU THUẬT KHE HỞ VÒM KHẨU CÁI THEO PHƯƠNG PHÁP PUSH-BACK Ở TRẺ EM

MẮT

CHẮP Ở TRẺ EM
LẸO Ở TRẺ EM
TẮC LỆ ĐẠO BẨM SINH Ở TRẺ EM
VIÊM KẾT MẠC Ở TRẺ EM
VIÊM KẾT MẠC SƠ SINH Ở TRẺ EM
PHỎNG MẮT Ở TRẺ EM
CHẤN THƯƠNG MẮT Ở TRẺ EM
VIÊM GIÁC MẠC Ở TRẺ EM

TAI MŨI HỌNG

VIÊM MŨI HỌNG CẤP Ở TRẺ EM
ÁP XE THÀNH SAU HỌNG Ở TRẺ EM
VIÊM AMIĐAN CẤP - MẠN Ở TRẺ EM
VIÊM VA Ở TRẺ EM
VIÊM XOANG Ở TRẺ EM
VIÊM TAI GIỮA CẤP Ở TRẺ EM
CHẢY MÁU MŨI - CHẢY MÁU CAM Ở TRẺ EM
VIÊM TAI GIỮA MẠN TÍNH Ở TRẺ EM
VIÊM XƯƠNG CHŨM CẤP Ở TRẺ EM
BIẾN CHỨNG NỘI SỌ DO TAI Ở TRẺ EM
VIÊM MÀNG NÃO DO TAI Ở TRẺ EM
DỊ VẬT ĐƯỜNG ĂN Ở TRẺ EM
NANG VÙNG CỔ MẶT Ở TRẺ EM
U NHÚ THANH QUẢN Ở TRẺ EM
RÒ TRƯỚC TAI Ở TRẺ EM
BỎNG THỰC QUẢN Ở TRẺ EM
SẸO HẸP HẠ THANH MÔN Ở TRẺ EM
CHẤN THƯƠNG MŨI Ở TRẺ EM
CHẨN ĐOÁN NGHE KÉM VÀ CẤY ỐC TAI Ở TRẺ EM

TÂM LÝ Y HỌC

RỐI LOẠN TỰ KỶ Ở TRẺ EM
RỐI LOẠN NGÔN NGỮ Ở TRẺ EM
TĂNG ĐỘNG KÉM TẬP TRUNG Ở TRẺ EM
LỊCH TIÊM CHỦNG VACCIN 2016 A-Z , PHẢN ỨNG SAU TIÊM VÀ XỬ TRÍ Ở TRẺ EM
TỔNG HỢP BẢNG GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM BÌNH THƯỜNG HAY GẶP Ở TRẺ EM

VẬT LÝ TRỊ LIỆU

VẬT LÝ TRỊ LIỆU HÔ HẤP - GIẢI QUYẾT Ứ ĐỌNG ĐỜM NHỚT Ở TRẺ EM
VẬT LÝ TRỊ LIỆU - VẸO CỔ DO TẬT CƠ ỨC ĐÒN CHŨM Ở TRẺ EM
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ CHÂN KHOÈO BẨM SINH THEO PHƯƠNG PHÁP PONSETI
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG PHỎNG VÀ DI CHỨNG SẸO Ở TRẺ EM
CAN THIỆP VỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẺ CHẬM NÓI Ở TRẺ EM
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẺ BẠI NÃO Ở TRẺ EM
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ KHÓ KHĂN VỀ ĂN NUỐT Ở TRẺ EM

NGOẠI KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

ĐẠI CƯƠNG GÃY XƯƠNG Ở TRẺ EM
GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY Ở TRẺ EM
GÃY TRÊN HAI LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY Ở TRẺ EM
GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY Ở TRẺ EM
GÃY LỔI CẦU NGOÀI XƯƠNG CÁNH TAY Ở TRẺ EM
GÃY LỒI CẦU TRONG XƯƠNG CÁNH TAY Ở TRẺ EM
GÃY HAI XƯƠNG CẲNG TAY Ở TRẺ EM
GÃY MONTEGGIA Ở TRẺ EM
GÃY CHỎM QUAY Ở TRẺ EM
GÃY MỎM KHUỶU Ở TRẺ EM
GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI Ở TRẺ EM
GÃY XƯƠNG VÙNG HÁNG Ở TRẺ EM
TRẬT KHỚP HÁNG CHẤN THƯƠNG Ở TRẺ EM
TRẬT KHỚP HÁNG BẨM SINH Ở TRẺ EM
LOẠN SẢN KHỚP HÁNG BẨM SINH Ở TRẺ EM
TRẬT KHỚP CÁNH TAY - QUAY TRỤ TRÊN Ở TRẺ EM
TẬT BÀN CHÂN BẸT BẨM SINH Ở TRẺ EM
CHÂN KHOÈO BẨM SINH Ở TRẺ EM
THỪA NGÓN BẨM SINH Ở TRẺ EM
NGÓN TAY CÒ SÚNG BẨM SINH Ở TRẺ EM
DÍNH NGÓN TAY BẨM SINH Ở TRẺ EM

NGOẠI KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

ĐẶC ĐIỂM HỒI SỨC SAU MỔ MỘT SỐ BỆNH TIM BẨM SINH Ở TRẺ EM
GÂY TÊ VÙNG Ở TRẺ EM
GÂY TÊ KHOANG XƯƠNG CÙNG Ở TRẺ EM
GÂY MÊ
GÂY MÊ NHI KHOA
BÙ DỊCH VÀ TRUYỀN MÁU TRONG LÚC GÂY MÊ Ở TRẺ EM
NHỊN ĂN UỐNG TRƯỚC KHI GÂY MÊ Ở TRẺ EM
GÂY MÊ TRẺ BỊ SUYỄN
GÂY MÊ HỔI SỨC CHO PHẪU THUẬT CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH
GÂY MÊ HỔI SỨC CHO PHẪU THUẬT ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ BẰNG DỤNG CỤ
VÔ CẢM CHO BỆNH NHÂN ĐÓNG CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG DỤNG CỤ
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT THÔNG LIÊN NHĨ Ở TRẺ EM
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT THÔNG LIÊN THẤT Ở TRẺ EM
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT TỨ CHỨNG FALLOT Ở TRẺ EM
GÂY MÊ TRONG BỆNH LÝ VÕNG MẠC Ở TRẺ NON THÁNG - TRẺ EM
GÂY MÊ CHO TRẺ EM SUY GAN
GÂY MÊ CHO BỆNH NHÂN CÓ SUY GIẢM CHỨC NĂNG THẬN
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT LÕM NGỰC Ở TRẺ EM
GÂY MÊ HỒI SỨC CHO TRẺ DỊ DẠNG NANG TUYẾN BẨM SINH
GÂY MÊ HỒI SỨC CHO PHẪU THUẬT U GAN Ở TRẺ EM
GÂY MÊ HỒI SỨC CHO PHẪU THUẬT U TRUNG THẤT Ở TRẺ EM
GÂY MÊ TRẺ BỊ BƯỚU TÂN DỊCH VÙNG CỔ
GÂY MÊ HỒI SỨC TRÊN TRẺ BÉO PHÌ
GÂY MÊ BỆNH NHÂN SỬ DỤNG CORTICOIDS (BỔ SUNG CORTICOIDS)
ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN Ở TRẺ EM CÓ DẠ DÀY ĐẦY
GIẢM ĐAU NGOÀI MÀNG CỨNG Ở TRẺ EM
GÂY MÊ HỒI SỨC CHẢY MÁU MUỘN SAU CẮT AMIDAN Ở TRẺ EM
GÂY MÊ HỒI SỨC GẮP DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Ở TRẺ EM
GÂY MÊ Ở TRẺ EM BỊ HEMOPHILIA
GÂY MÊ BỆNH NHI THALASSEMIA Ở TRẺ EM
GÂY MÊ BỆNH NHÂN HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI Ở TRẺ EM
GÂY MÊ MỔ TẮC RUỘT Ở TRẺ EM
GÂY MÊ VÀ HỒI SỨC CHO PHẪU THUẬT U TỦY THƯỢNG THẬN Ở TRẺ EM
GÂY MÊ TRẺ EM MẮC BỆNH HIRSCHSPRUNG
GÂY MÊ TRONG MỔ NỘI SOI Ổ BỤNG Ở TRẺ EM
GÂY MÊ NỘI SOI TIÊU HÓA TRÊN Ở TRẺ EM
GÂY MÊ NỘI SOI TIÊU HÓA DƯỚI Ở TRẺ EM
GÂY MÊ TRẺ EM BỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP
MASK THANH QUẢN Ở TRẺ EM
CO THẮT THANH QUẢN Ở TRẺ EM
HẠ HUYẾT ÁP CHỈ HUY Ở TRẺ EM
VÔ CẢM CHO BỆNH NHÂN BỆNH BẠCH CẦU Ở TRẺ EM
TĂNG THÂN NHIỆT ÁC TÍNH Ở TRẺ EM
VÔ CẢM CHỤP CẮT LỚP Ở TRẺ EM
GÂY MÊ HỒI SỨC CHO TRẺ BẠI NÃO
CHĂM SÓC BỆNH NHÂN HẬU PHẪU LỒNG NGỰC Ở TRẺ EM
RÚT NỘI KHÍ QUẢN SAU GÂY MÊ TẠI PHÒNG HỒI TỈNH Ở TRẺ EM
SĂN SÓC HỆ THỐNG DẪN LƯU
SĂN SÓC DẪN LƯU MÀNG PHỔI Ở TRẺ EM
CÁC BIẾN CHỨNG SAU PHẪU THUẬT BỤNG Ở TRẺ EM
HỒI SỨC TRẺ EM SAU MỔ TIM HỞ
MỘT SỐ BIẾN CHỨNG NGAY SAU MỔ TIM Ở TRẺ EM - PHÒNG NGỪA, XỬ TRÍ

DINH DƯỠNG

SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM
BÉO PHÌ Ở TRẺ EM
DINH DƯỠNG QUA SONDE DẠ DÀY Ở TRẺ EM
NUÔI DƯỠNG, DINH DƯỠNG ĐƯỜNG TĨNH MẠCH HOÀN TOÀN Ở TRẺ EM
CHẾ ĐỘ ĂN, NHU CẦU DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN Ở TRẺ EM

NGOẠI KHOA

CÁC BƯỚC XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG - TAI NẠN Ở TRẺ EM
CHẤN THƯƠNG BỤNG Ở TRẺ EM
XỬ TRÍ MỘT SỐ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM
XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG NGỰC Ở TRẺ EM
TỔNG QUAN VỀ ĐA CHẤN THƯƠNG Ở TRẺ EM
CHẤN THƯƠNG ĐẦU Ở TRẺ EM
LỒNG RUỘT CẤP Ở NHŨ NHI - TRẺ EM
DỊ DẠNG HẬU MÔN TRỰC TRÀNG Ở TRẺ EM
VIÊM RUỘT THỪA Ở TRẺ EM
PHÌNH TO ĐẠI TRÀNG VÔ HẠCH BẨM SINH Ở TRẺ EM
TEO THỰC QUẢN Ở TRẺ EM
TEO RUỘT NON Ở TRẺ EM
THOÁT VỊ HOÀNH Ở TRẺ EM
THOÁT VỊ CUỐNG RỐN VÀ HỞ THÀNH BỤNG BẨM SINH Ở TRẺ EM
RUỘT XOAY BẤT TOÀN Ở TRẺ EM
ỐNG TẦNG SINH MÔN (RÒ HẬU MÔN-TIỀN ĐÌNH Ở TRẺ EM CÓ HẬU MÔN BÌNH THƯỜNG)
NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM
TẮC TÁ TRÀNG Ở TRẺ EM
BỆNH LÝ TÚI THỪA MECKEL Ở TRẺ EM
KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM
LÕM NGỰC Ở TRẺ EM
HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI Ở TRẺ EM
PHỎNG - BỎNG Ở TRẺ EM

NGOẠI KHOA TIẾT NIỆU

CHẤN THƯƠNG THẬN Ở TRẺ EM
VỠ BÀNG QUANG Ở TRẺ EM
VỠ NIỆU ĐẠO Ở TRẺ EM
XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM
THOÁT VỊ BẸN NGHẸT Ở TRẺ EM
THẬN NƯỚC DO HẸP KHÚC NỐI BỂ THẬN - NIỆU QUẢN Ở TRẺ EM
THẬN - NIỆU QUẢN ĐÔI Ở TRẺ EM
NIỆU QUẢN LẠC CHỖ Ở TRẺ EM
PHÌNH NIỆU QUẢN Ở TRẺ EM
TRÀO NGƯỢC BÀNG QUANG - NIỆU QUẢN NGUYÊN PHÁT Ở TRẺ EM
LỘ BÀNG QUANG Ở TRẺ EM
TỒN TẠI Ổ NHỚP Ở TRẺ EM
BÀNG QUANG THẦN KINH Ở TRẺ EM
VAN NIỆU ĐẠO SAU Ở TRẺ EM
SỎI NIỆU Ở TRẺ EM
LỖ TIỂU THẤP Ở TRẺ EM
VÙI DƯƠNG VẬT Ở TRẺ EM
TINH HOÀN ẨN Ở TRẺ EM
HẸP BAO QUI ĐẦU Ở TRẺ EM
DỊ DẠNG TỬ CUNG MỘT SỪNG Ở TRẺ EM
BẾ KINH DO MÀNG TRINH KHÔNG THỦNG
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TẠO HÌNH PHÌ ĐẠI ÂM VẬT Ở TRẺ EM
SA NIÊM MẠC NIỆU ĐẠO Ở TRẺ EM
GIÃN TĨNH MẠCH THỪNG TINH Ở TRẺ EM
BỆNH LÝ ỐNG NIỆU - RỐN Ở TRẺ EM

HÔ HẤP

CƠN SUYỄN Ở TRẺ EM
PHÒNG NGỪA SUYỄN Ở TRẺ EM
VIÊM THANH KHÍ PHẾ QUẢN CẤP Ở TRẺ EM
VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN Ở TRẺ EM
VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM
VIÊM PHỔI DO HÍT HYDROCARBON Ở TRẺ EM
ÁP XE PHỔI Ở TRẺ EM
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI Ở TRẺ EM
TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP Ở TRẺ EM
VIÊM PHỔI KÉO DÀI - VIÊM PHỔI TÁI PHÁT Ở TRẺ EM
TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP Ở TRẺ EM
TRÀN MỦ MÀNG PHỔI Ở TRẺ EM
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI Ở TRẺ EM
MỀM SỤN THANH QUẢN Ở TRẺ EM

HUYẾT HỌC

TRUYỀN MÁU VÀ SẢN PHẨM CỦA MÁU Ở TRẺ EM
AN TOÀN TRUYỀN MÁU VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN TRUYỀN MÁU Ở TRẺ EM
XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM
BỆNH HEMOPHILIE A VÀ B Ở TRẺ EM
ĐÔNG MÁU NỘI MẠCH LAN TỎA Ở TRẺ EM
SUY TỦY Ở TRẺ EM
THIẾU MÁU Ở TRẺ EM
THALASSEMIA Ở TRẺ EM
THIẾU MÁU DO THIẾU SẮT Ở TRẺ EM
THIẾU MÁU TÁN HUYẾT CẤP Ở TRẺ EM
THIẾU MÁU TÁN HUYẾT MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM
TIẾP CẬN BỆNH LÝ SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM
HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU Ở TRẺ EM
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ ÁC TÍNH Ở TRẺ EM

NỘI TIẾT MIỄN DỊCH

NHIỄM KETONE DO TIỂU ĐƯỜNG Ở TRẺ EM
SUY GIÁP BẨM SINH Ở TRẺ EM
ĐÁI THÁO NHẠT Ở TRẺ EM
TĂNG SINH TUYẾN THƯỢNG THẬN BẨM SINH Ở TRẺ EM
TIỂU ĐƯỜNG Ở TRẺ EM
BỆNH LUPUS ĐỎ HỆ THỐNG Ở TRẺ EM
DẬY THÌ SỚM Ở TRẺ EM
LÙN DO THIẾU NỘI TIẾT TỐ TĂNG TRƯỞNG Ở TRẺ EM

THẬN TIẾT NIỆU

HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT Ở TRẺ EM
VIÊM CẦU THẬN CẤP HẬU NHIỄM LIÊN CẦU Ở TRẺ EM
SUY THẬN MẠN Ở TRẺ EM
NHIỄM TRÙNG TIỂU Ở TRẺ EM
TIỂU DẦM Ở TRẺ EM
SUY THẬN CẤP Ở TRẺ EM

TIÊU HÓA

TIÊU CHẢY CẤP Ở TRẺ EM
TIÊU CHẢY KÉO DÀI Ở TRẺ EM
VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG Ở TRẺ EM
LỴ TRỰC TRÙNG Ở TRẺ EM
VIÊM TỤY CẤP Ở TRẺ EM
VIÊM TỤY CẤP NẶNG Ở TRẺ EM
TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN Ở TRẺ EM
VÀNG DA Ứ MẬT Ở TRẺ EM
TĂNG ÁP CỬA Ở TRẺ EM
ÁP XE GAN Ở TRẺ EM
ÁP XE GAN DO VI TRÙNG Ở TRẺ EM
ÓI CHU KỲ Ở TRẺ EM
BỆNH WILSON Ở TRẺ EM
CHỈ ĐỊNH VÀ CHUẨN BỊ NỘI SOI TIÊU HÓA Ở TRẺ EM
SINH THIẾT GAN QUA DA Ở TRẺ EM

TIM MẠCH CAN THIỆP

CHUẨN BỊ TIỀN PHẪU BỆNH NHÂN THÔNG TIM CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP Ở TRẺ EM
VÔ CẢM BỆNH NHÂN TRONG THÔNG TIM CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP Ở TRẺ EM
ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG DỤNG CỤ Ở TRẺ EM
ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ BẰNG DỤNG CỤ Ở TRẺ EM
NONG VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI BẰNG BÓNG Ở TRẺ EM
ĐÓNG THÔNG LIÊN THẤT BẰNG DỤNG CỤ Ở TRẺ EM
NONG VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ BẰNG BÓNG Ở TRẺ EM
CAN THIỆP HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN BẰNG BÓNG HOẶC/VÀ STENT Ở TRẺ EM
CAN THIỆP HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ Ở TRẺ EM
ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH CHỦ VÀ ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN Ở TRẺ EM
THÔNG TIM THĂM DÒ HUYẾT ĐỘNG VÀ ĐO KHÁNG LỰC MẠCH MÁU PHỔI Ở TRẺ EM
THỦ THUẬT XÉ VÁCH LIÊN NHĨ (THỦ THUẬT RASHKIND) Ở TRẺ EM
ĐẶT STENT ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ EM
ĐÓNG RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở TRẺ EM
ĐÓNG CÁC MẠCH MÁU VÀ CÁC THÔNG NỐI MẠCH MÁU BẤT THƯỜNG Ở TRẺ EM
LẤY DỊ VẬT TRONG LÒNG MẠCH Ở TRẺ EM

NHIỄM TRÙNG

SỐT Ở TRẺ EM
SỐT KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN Ở TRẺ EM
NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN Ở TRẺ EM
SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG Ở TRẺ EM
HỒI SỨC SUY HÔ HẤP TRONG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM
HỒI SỨC SỐC KÉO DÀI TRONG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM
VIÊM MÀNG NÃO DO VI TRÙNG Ở TRẺ EM
BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Ở TRẺ EM
THƯƠNG HÀN Ở TRẺ EM
SỐT RÉT KHÔNG BIẾN CHỨNG Ở TRẺ EM
SỐT RÉT NẶNG Ở TRẺ EM
VIÊM GAN Ở TRẺ EM
LAO Ở TRẺ EM
NHIỄM HIV/AIDS Ở TRẺ EM
SỞI Ở TRẺ EM
QUAI BỊ Ở TRẺ EM
THUỶ ĐẬU Ở TRẺ EM
HO GÀ Ở TRẺ EM
CÚM Ở TRẺ EM

NGỘ ĐỘC

CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC THUỐC ACETAMINOPHEN
NGỘ ĐỘC THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM BA VÒNG Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC THUỐC KHÁNG HISTAMIN Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC THUỐC METOCLOPRAMID Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC THUỐC NHỎ MŨI NAPHAZOLIN Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC THUỐC PHENOBARBITAL Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC THUỐC SALICYLATE Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC THUỐC DIỆT CỎ PARAQUAT Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU PHOSPHO HỮU CƠ Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC THUỐC DIỆT CHUỘT PHOSPHO KẼM Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC THUỐC DIỆT CHUỘT FLUOROACETATE Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC HÓA CHẤT ĂN MÒN Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC RƯỢU CẤP ETHANOL Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC RƯỢU METHANOL Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC DẦU LỬA, XĂNG DẦU, PARAFFIN Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC CHÌ Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC KHÍ CARBON MONOXIDE Ở TRẺ EM
METHEMOGLOBIN MÁU Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘCTHỨC ĂN Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC CÁ NÓC Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC MẬT CÁ Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC TRỨNG CÓC Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC KHOAI MÌ Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC NẤM ĐỘC Ở TRẺ EM
NGỘ ĐỘC THỰC VẬT Ở TRẺ EM

NỘI KHOA

RỐI LOẠN KIỀM TOAN TRẺ EM Ở TRẺ EM
ONG ĐỐT Ở TRẺ EM
RẮN CẮN Ở TRẺ EM
THỞ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI Ở TRẺ EM
THỞ MÁY - CAI MÁY Ở TRẺ EM
CHẠY THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TRONG SUY THẬN CẤP Ở TRẺ EM
LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ EM
CHẾT NÃO Ở TRẺ EM
THUỐC VẬN MẠCH VÀ TĂNG SỨC CO BÓP CƠ TIM Ở TRẺ EM
AN THẦN VÀ GIẢM ĐAU TRONG HỒI SỨC CẤP CỨU, THỦ THUẬT Ở TRẺ EM
VIÊM HOẠI TỬ RUỘT NON Ở TRẺ EM
DỊ VẬT ĐƯỜNG TH Ở TRẺ EM
HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRẺ EM Ở TRẺ EM
XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRẺ EM Ở TRẺ EM
SUY GAN CẤP TRẺ EM Ở TRẺ EM
HỘI CHỨNG TĂNG ÁP LỰC Ổ BỤNG TRẺ EM Ở TRẺ EM
NGẠT NƯỚC Ở TRẺ EM
ĐIỆN GIẬT Ở TRẺ EM

SƠ SINH

SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH
CAO ÁP PHỔI TỒN TẠI Ở TRẺ SƠ SINH
SƠ SINH NON THÁNG
BỆNH VÕNG MẠC Ở TRẺ SINH NON
NHIỄM TRÙNG HUYẾT SƠ SINH
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỐC Ở TRẺ SƠ SINH
VIÊM MÀNG NÃO MỦ SƠ SINH
XUẤT HUYẾT TRONG VÀ QUANH NÃO THẤT (Ở TRẺ CÓ TAI BIẾN TRONG LÚC SANH VÀ SANH NON)
XUẤT HUYẾT NÃO - MÀNG NÃO MUỘN DO THIẾU VITAMIN K SƠ SINH
PHÒNG NGỪA XUẤT HUYẾT DO THIẾU VITAMIN K SƠ SINH
VÀNG DA SƠ SINH
VIÊM RUỘT HOẠI TỬ SƠ SINH
HẠ ĐƯỜNG HUYẾT SƠ SINH
HẠ ĐƯỜNG HUYẾT KÉO DÀI Ở TRẺ SƠ SINH
RỐI LOẠN NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI Ở TRẺ SƠ SINH
THỞ MÁY KHÍ NO TRẺ SƠ SINH
THỞ MÁY SƠ SINH
THỞ MÁY RUNG TẦN SỐ CAO SƠ SINH
LÀM LẠNH TOÀN THÂN Ở TRẺ SƠ SINH BỆNH NÃO THIẾU MÁU CỤC BỘ THIẾU OXY
GIẢM ĐAU SƠ SINH
HỒI SỨC SƠ SINH TIỀN PHẪU

TIM MẠCH KHỚP

KÊNH NHĨ THẤT Ở TRẺ EM
BẤT THƯỜNG HỒI LƯU TĨNH MẠCH PHỔI TOÀN PHẦN Ở TRẺ EM
ĐỨT ĐOẠN ĐỘNG MẠCH CHỦ Ở TRẺ EM
HOÁN VỊ ĐẠI ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ EM
HẸP ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở TRẺ EM
VIÊM KHỚP DẠNG THẤP THIẾU NIÊN Ở TRẺ EM
HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ Ở TRẺ EM
BỆNH THẤP Ở TRẺ EM
BỆNH KAWASAKI Ở TRẺ EM
BỆNH VIÊM ĐỘNG MẠCH TAKAYASU Ở TRẺ EM
BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI Ở TRẺ EM
BỆNH CƠ TIM DÃN NỞ Ở TRẺ EM
BỆNH CƠ TIM HẠN CHẾ Ở TRẺ EM
CAO HUYẾT ÁP Ở TRẺ EM
ĐIỀU TRỊ CƠN TÍM Ở TRẺ EM
SUY TIM Ứ HUYẾT Ở TRẺ EM
CƠN NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT Ở TRẺ EM
NHỊP NHANH THẤT Ở TRẺ EM
RỐI LOẠN NHỊP CHẬM Ở TRẺ EM
VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG Ở TRẺ EM
VIÊM MÀNG NGOÀI TIM CẤP Ở TRẺ EM
THÔNG LIÊN THẤT Ở TRẺ EM
THÔNG LIÊN NHĨ Ở TRẺ EM
TỨ CHỨNG FALLOT Ở TRẺ EM
CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ EM