PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC TRÊN BỆNH NHÂN THẨM PHÂN PHÚC MẠC

VPM là biến chứng thường gặp trên bệnh nhân thẩm phân phúc mạc.

• Vi trùng đa dạng và kháng thuốc

• Điều trị lâu dài và tốn kém

ĐƯỜNG LÂY NHIỄM

1-Trong ống

s epidermidis
Acinetobacter

30-40%

2- Quanh ống:

s epidermidỉs s aureus
Pseudomonas
Yeast

20-30%

3-Xuyên thành:

Enterỉc gram (-)
Anaerobes

25-30%

4- Máu:

Streptococcus
M. tubeculosis

5-10%

5-Khác

Yeast
Lactobacillus

2-5%

LÂM SÀNG VIÊM PHÚC MẠC

Triệu chứng cơ năng

-Đau bụng: 95%

- Cảm giác gai gai, sốt: 30%

- Buồn nôn, nôn: 30%

- Run: 20%

- Bón hay tiêu chảy: 15%

Dấu hiệu LS

-Dịch đục: 99%)

- Phản ứng thành bụng: 80%

- Phản ứng dội: 10-50

- Tăng nhiệt độ cơ thể: 33%

- Tăng bạch cầu : 25

Triệu chứng nghi ngờ

- Khổ chịu toàn thân

- Buồn nôn, nôn.

- Tiêu chảy

CLS: Xét nghiệm dịch xả thẩm phân - Đếm tế bào

Tế bào: Bình thường 50TB/mỉ, Neutro <15%

Khỉ Neutro >50 tế bào/ml (>35%) : nghỉ ngờ VPM Neutro> 100 tế bào/mỉ (> 50%) : VPM

-Cấy + KSĐ

Chẩn đoán:

2 trong 3 điều kiện:

- LS dịch đục + đau bụng

- CLS Tế bào/dịch > 100/ml với > 50% là Neutro

- Nhuộm Gram - cấy (+)

ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC

(cập nhật theo ispd guidelines/recommendations 7-2010)

GIỜ 0: Đánh giá LS và CLS

-Rửa ỗ bụng bằng dịch 1.5Gpha Heparỉn 500 đơn vị/L dịch, 2-3 lần -Khởi đầu kháng sinh theo kinh nghiệm, bao phủ cả Gram dương và Gram âm, (gồm cả Pseudomonas). Chon lựa kháng sinh dựa trên tiền sử bệnh nhân và múc độ kháng thuốc của vi khuẩn.

Gram (+) :

Cephalosprin thế hệ 1 Cefazolin, Cephalothin :500mg/L dịch, IP, /1 lần trao đổi dịch

Hoặc

Vancomycin :15-30mg/kg cân nặng , 1000mg /L dịch , IP, tối đa 2 g, trong lần trao đổi dịch cuối ngày đầu và ngày 5 ( nên chọn lựa ngay do hiện nay tỷ lệ kháng Methicillin cao hoặc nếu tiền sử bệnh nhân có nhiêm tụ cầu kháng Methicillin ).

Gram(-) :

- Aminoglycoside, Ceftazidim,Cefepime hoặc

- Carbapenem-Aminoglycoside: Gentamicin 40mg /2 lít dịch ,IP ,1 lần/ngày, hoặc

-Ceftazidime : 500mg/L dịch ,IP, /1 lần trao đổi dịch , hoặc

-Cefepime : 500mg /L dịch IP, /1 làn trao đổi dịch , hoặc

-Carbapenem (Imipenem ): 250mg /L dịch ,IP/ 1 lần trao đổi dịch

Thời gian lưu dịch : 6 giờ

Đường dùng : IP (Intraperitoneal): ngâm ổ bụng

SAU 24-48 GIỜ: Đánh giá lại lâm sàng và cận lâm sàng , dùng kháng sinh theo KSĐ cho từng loại vi trùng cấy được

VIÊM PHÚC MẠC DO MỘT LOẠI VI TRÙNG GRAM DƯƠNG KHÁC

VIÊM PHÚC MẠC DO MỘT LOẠI VI TRÙNG GRAM DƯƠNG KHÁC

VIÊM PHÚC MẠC DO MỘT VI TRÙNG GRAM ÂM KHÁC

VIÊM PHÚC MẠC DO MỘT VI TRÙNG GRAM ÂM KHÁC

VIÊM PHÚC MẠC DO PSEUDOMONAS

VIÊM PHÚC MẠC DO PSEUDOMONAS

VIÊM PHÚC MẠC DO TỤ CẦU VÀNG

VIÊM PHÚC MẠC DO TỤ CẦU VÀNG

VIÊM PHÚC MẠC DO ENTEROCOCCUS/ STREPTOCOCCUS

VIÊM PHÚC MẠC DO ENTEROCOCCUS/ STREPTOCOCCUS

VIÊM PHÚC MẠC DO NHIỀU LOẠI VI TRÙNG

VIÊM PHÚC MẠC DO NHIỀU LOẠI VI TRÙNG

VIÊM PHÚC MẠC KẾT QUẢ CẤY ÂM TÍNH

 

VIÊM PHÚC MẠC KẾT QUẢ CẤY ÂM TÍNH

CHỌN KHÁNG SINH

-Dựa vào tỷ lệ kháng thuốc của từng nơi và tiền sử bệnh nhân , hiện nay vi khuẩn kháng Methicillin cao nên chọn Vancomycin ngay tứ liều đầu .Nếu tụ cầu vàng kháng Vancomycin,nên sử dụng Linezolid,daptomycin hoặc

Quinupristin/dalfopristin

-Có thể dùng Rifampin uống trong điều trị tụ cầu vàng nhưng cân nhắc ở vùng dịch tễ lao

-Dùng Linezolid điều trị Enterococcus kháng Vanco mycin , ghi nhận có ức chế tủy sau 10-14 ngày

-VPM do pseudomonas, Enterococcus, tụ cầu thường liên quan đến viêm nhiễm tiếp xúc, nhiễm trùng catheter, bệnh lý ổ bụng ,nếu không đáp ứng ,có chỉ định rút catheter thì thời gian điều trị kháng sinh sau rút catheter , đặt lái catheter thẩn phân hay chạy thận tùy bệnh cảnh lâm sàng , sự lựa chọn của bệnh nhân và BS điều trị

-Kháng sinh trong điều trị Pseudomonas nên chọn Cephalosprin 4(Cefepime), Carbapenem , Piperacillin /Tazobactam ,Ticarcillin /Clavuclinic , Levoíloxacin do tình hình kháng thuốc hiện nay cao

-Một số phối hợp thuốc : Vancomycin +Quinolon, Meropenem +Tobramycin (theo sau Meropenem +Vancomycin)

-Đơn trị liệu Imipenem/Cilastatin 500mgIP /6h ,sau đó 100mg /2 L dịch hoặc Cefepime ,2g IP, liều đầu /6 giờ, sau đó 1g /ngày , tương đương Vancomycin +Neltimycin

Nếu dị ứng Cephalosporin thay bằng Aztreonam

-Liều kháng sinh duy trì sau khi có cải thiện LS và CLS theo bảng đính kèm

CHỈ ĐỊNH RÚT CATHETER

1- VPM do nhiễm trùng đường hầm hay lỗ thoát catheter

2- VPM tái phát nhiều lần

3- VPM kháng trị

4- VPM co nấm

5- VPM do bệnh lý ổ bụng

6- VPM do nguyên nhân ngoại khoa

PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI KHOA - BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG

CHÂM CỨU, THỦY CHÂM, BÀI THUỐC CHỮA BỆNH ĐAU THẦN KINH TOẠ
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH
PHÁC ĐỒ CAN THIỆP MẠCH VÀNH TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN
PHÁC ĐỒ CAN THIỆP MẠCH VÀNH TRONG ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH NHỒI MÁU CƠ TIM
PHÁC ĐỒ CAN THIỆP MẠCH VÀNH TRONG ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH
PHÁC ĐỒ CHÂM CỨU HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TỰ KỶ
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHOÁNG NHIỄM TRÙNG
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHÈN ÉP TIM CẤP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG DA VÀ MÔ MỀM
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP NẶNG
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG NÃO MỦ
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC ETHANOL CẤP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CƠN NHƯỢC CƠ
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MIGRAINE ( ĐAU ĐẦU NGUYÊN PHÁT)
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NỘI SỌ
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỒI SỨC - CẤP CỨU LIỆU PHÁP OXY
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TÁI TƯỚI MÁU TRONG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ,
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ,
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ,
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ,
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, BỆNH VIÊM KHỚP VẨY NẾN (ICD10:M07)
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DÀY
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, CHỈ ĐỊNH CHẠY THẬN NHÂN TẠO
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, CƠN BÃO GIÁP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, CƠN SUY THƯỢNG THẬN CẤP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, CẤP CỨU NGƯNG HÔ HẤP TUẦN HOÀN
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, GIÃN PHẾ QUẢN
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, GÚT (Goutte, Gout)
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, HEN PHẾ QUẢN
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, HO RA MÁU
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, HUYẾT ÁP THẤP VÀ SỐC TIM
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, HÔN MÊ GAN (BỆNH NÃO GAN)
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, HÔN MÊ NHIỄM CETON ACID DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, HÔN MÊ SUY GIÁP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, HÔN MÊ TĂNG ÁP LỰC THẨM THẤU MÁU DO TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, HẠ ĐƯỜNG HUYẾT SƠ SINH
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, HỒI SỨC SƠ SINH TẠI PHÒNG SANH
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, HỒI SỨC TRONG SỐC GIẢM THỂ TÍCH
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH (VIÊM ĐẠI TRÀNG CO THẮT)
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, LOÃNG XƯƠNG
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, NGỘ ĐỘC PHOSPHO HỮU CƠ
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, NHIỄM TRÙNG HỆ TIẾT NIỆU
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, NHỊP TIM CHẬM
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, NHỊP TIM NHANH
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP KHÔNG BIẾN CHỨNG
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, NHỒI MÁU THẤT PHẢI
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RUNG THẤT VÀ NHANH THẤT KHÔNG CÓ MẠCH
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, PHÙ PHỔI CẤP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, RỐI LOẠN NƯỚC - ĐIỆN GIẢI
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, SUY GAN CẤP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, THUYÊN TẮC PHỔI
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, THẬN VÀ NGƯỜI CAO TUỔI
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, TIÊU CHẢY CẤP (NHIỄM TRÙNG TIÊU HÓA)
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, TÂM PHẾ MẠN
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, UNG THƯ PHẾ QUẢN PHỔI NGUYÊN PHÁT
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, VIÊM LOÉT RUỘT
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, VIÊM MỦ MÀNG PHỔI
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, VIÊM PHẾ QUẢN CẤP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM (CAP)
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, XƠ GAN VÀ BIẾN CHỨNG
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, XỬ TRÍ CẤP CỨU HẠ ĐƯỜNG HUYẾT
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC HEROIN
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, XỬ TRÍ VÔ TÂM THU
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, ÁP XE PHỔI
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG DA VÀ MÔ MỀM
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG SƠ SINH
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ CẤP
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, ĐỢT KỊCH PHÁT BỆNH PHỐI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH
PHÁC ĐỒ DÙNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM TẠM THỜI ĐỂ CHẠY THẬN NHÂN TẠO
PHÁC ĐỒ DÙNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM ĐỂ CHẠY THẬN NHÂN TẠO
PHÁC ĐỒ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT NÃO TỰ PHÁT
PHÁC ĐỒ SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN LÀM THẨM PHÂN PHÚC MẠC (CAPD)
PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ CẤP CỨU HÔN MÊ NHIỄM CETON-ACID TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LIỆT NỬA NGƯỜI DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH VII NGOẠI BIÊN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN KALI MÁU
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU VÀ SUY THẬN MẠN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC TRÊN BỆNH NHÂN THẨM PHÂN PHÚC MẠC
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU
ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG ST CHÊNH LÊN
ĐIỀU TRỊ BỆNH MẤT NGỦ BẰNG ĐÔNG Y - Y HỌC CỔ TRUYỀN