Hướng dẫn tiệt trùng môi trường phòng Lab IVF

(Bệnh viện Hùng Vương)

1. NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

Môi trường của phòng thí nghiệm về sinh sản hỗ trợ đòi hỏi tính vô trùng cao Phòng Lab được tiệt trùng:

- Định kỳ 1 lần mỗi tháng khi hoạt động liên tục

- Khi hoạt động bị gián đoạn, Lab phải được tiệt trùng khi bắt đầu vận hành lại

- Qui trình tiệt trùng này chỉ hiệu quả khi ẩm độ của không khí khoảng 50-60% Hàng lang thông khí và không gian đệm được phun sương tiệt khuẩn 1 lần mỗi 2

2. HOÁ CHẤT DÙNG TRONG TIỆT TRÙNG PHÒNG LAB IVF

- Dung dịch tẩy sàn

- Dung dịch phun sương

- Dung dịch lau chùi bề mặt

3. QUI TRÌNH TIỆT TRÙNG PHÒNG LAB IVF

- Thực hiện theo trình tự:

+ Phòng Lab

+ Phòng chọc hút noãn/chuyển phôi + Phòng đông phôi

- Hút bụi tất cả các mặt phẳng, hạn chế tối đa bụi bám tại các vị trí khó quan sát

- Lau sàn bằng dung dịch xà phòng không chứa Chlor

- Dùng máy phun sương dung dịch tiệt khuẩn

- Vận hành máy lọc khí cho phòng Lab ngay sau khi ngưng phun sương:

+ Máy lọc khí phải hoạt động suốt quá trình vận hành Lab

+ Nếu mất điện hơn 1 giờ và nếu trong thời gian mất điện có người ra vào

phòng phòng Lab, cần thực hiện lại qui trình tiệt trùng

- Bề mặt các thiết bị trong Lab được vệ sinh bằng dung dịch sát khuẩn bề mặt và lau lại bằng cồn 70°