Hướng dẫn xử trí trẻ sơ sinh của bà mẹ giang mai

(Bệnh viện Hùng Vương)

Hướng dẫn xử trí trẻ sơ sinh của bà mẹ giang mai