Hướng dẫn xử trí trẻ có mẹ tiểu đường hoặc trẻ cực to (>= 4000 g)

(Bệnh viện Hùng Vương)

1. KHÁM LÂM SÀNG

Để phát hiện các dấu hiệu lâm sàng của hạ đường huyết, bất thường tim và sang chấn lúc sanh của xương đòn và các chi.

2. XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUI

- Huyết đồ

- Đường huyết: dùng Dextrostix.

Nếu kết quả < 40 mg/dl thì kiểm lại thử đường huyết giấy lần 2 sau 1 giờ hoặc kiểm tra đường huyết sinh hóa

- Phim phổi

3. ĐIỀU TRỊ

- Hạ đường huyết (theo phác đồ)

- Rối loạn chức năng hô hấp - tuần hoàn: dùng các biện pháp hỗ trợ

- Gãy xương đòn và/hoặc các chi: băng cố định