Hướng dẫn điều trị viêm phổi hít phân su

(Bệnh viện Hùng Vương)

1. CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI HÍT PHÂN SU

- Già tháng, mình tẩm phân su, cuống rốn vàng

- Thở rên,co kéo cơ hô hấp phụ, cánh mũi phập phồng

- Giảm trương lực cơ

- Giảm tưới máu mô

- XQ phổi: nhiều nốt mờ ở phổi, có thể có tràn khí trung thất, tràn khí màng phổi

2. ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI HÍT PHÂN SU

a. Hạn chế kích thích, tránh hạ thân nhiệt, giữ đường huyết và canxi máu bình thường

b. Morphin 0,1 mg/kg TDD và TTM duy trì 20-40 µg/kg/giờ

c. Điều trị toan chuyển hóa nếu có

d. Duy trì huyết áp hệ thống > 35 mmHg bằng Dopamin 5-20 µg/kg/ph, Dobutamin 5-20 µg/kg/ph

e. Hạn chế dịch truyền để tránh phù não và phù phổi

f. Hỗ trợ hô hấp:

- Cần FiO2> 40% → thở nCPAP với p=6 cmH2O

- Nếu PaO2 < 50 mgHg hoặc PaCO2>60 mgHg→ thở máy thông thường: chế độ kiểm soát áp lực tần số 40-60 l/ph, Ti = 0.5s,Te = 0.5-0.7s.

- Nếu có bẫy khí: tăng Te lên 0.7-1s; IP= 25 để giữ Vt = 6-8 ml/kg, PEEP = 5 cmH2O.

- Khi PIP > 28 cmH2O hoặc có tràn khí màng phổi → cần HFO (hội chẩn chuyển viện).

g. Bơm Surfactant khi OI >25 (tính OI = (MAP x FiO2 x 100): PaO2)

h. Kháng sinh: Ampicinin + Claforan + Gentamycin.