Hướng dẫn xử trí hạ đường huyết sơ sinh

(Bệnh viện Hùng Vương)

Lưu đồ (xem phụ lục)

Lưu ý

1. Dùng dung dịch Glucose 10%. Không dùng Glucose 30% vì có nguy cơ gây hoại tử da, xuất huyết não.

2. Glucagon chỉ dùng trong trường hợp chưa thể truyền Glucose ngay được và kho dự trữ Glycogen bình thường, do đó hiếm khi có chỉ định.

3. Hạ đường huyết kéo dài:

- Tăng tốc độ truyền Glucose đến 16-20 mg/kg/phút

- Hydrocortison 5mg/kg/ ngày (chia làm 4 liều TM) hoặc Prednisone 2mg/kg/ngày (uống).

- Nếu hạ đường huyết vẫn tiếp tục, cần phải làm xét nghiệm tìm nguyên nhân do rối loạn nội tiết để điều trị đặc hiệu.

xử trí hạ đường huyết sơ sinh