Hướng dẫn Vàng da sơ sinh

(Bệnh viện Hùng Vương)

1. XỬ TRÍ TĂNG BILIRUBIN Ở TRẺ KHỎE MẠNH

Tuổi (giờ)

Quang trị liệu (mg/dl)

Thay máu * (mg/dl)

<=24

10-12

20

25-48

12-15

20-25

49-72

15-18

25-30

>72

18-20

25-30

* Có thể thay máu khi Bilirubin tăng hơn 0.5 mg/dl/giờ. Nếu trẻ nhập viện ở mức thay máu, rọi đèn trước và đo lại Bilirubin sau 2 giờ. Nếu thấy không giảm hơn 0.5 mg/dl/giờ thì thay máu ngay.

2. XỬ TRÍ TĂNG BILIRUBIN Ở TRẺ ĐỦ THÁNG YẾU *

Tuổi (giờ)

Quang trị liệu (mg/dl)

Thay máu ** (mg/dl)

<=24

7-10

18

25-48

10-12

20

49-72

12-15

20

>72

12-15

20

* Yếu là khi trẻ có tán huyết, nhiễm trùng, thiếu oxy-máu, toan hoặc Albumin-máu < 2.5 mg/dl.

** Có thể thay máu khi Hct<= 35% hoặc Bilirubin tăng hơn 0.5 mg/dl/giờ. Nếu trẻ nhập viện trong mức thay máu, rọi đèn trước và đo lại Bilirubin sau 2 giờ. Nếu thấy không giảm hơn 0.5 mg/dl/giờ thì thay máu ngay.

3. XỬ TRÍ TĂNG BILIRUBIN Ở TRẺ THIẾU THÁNG

Khỏe

Yếu *

Cân nặng (g)

Quang trị liệu (mg/dl)

Thay máu (mg/dl)

Quang trị liệu (mg/dl)

Thay máu (mg/dl)

<=1000

5-7

10

4-6

8-10

1001-1500

7-10

10-15

6-8

10-12

1501-2000

10

17

8-10

15

>2000 **

10-12

18

10

17

* Yếu là khi trẻ có tán huyết, nhiễm trùng, thiếu oxy-máu, toan hoặc albumin-máu < 2.5 mg/dl.

** Nếu trẻ >=35 tuần hoặc > 72 giờ tuổi mức quang trị liệu có thể cao hơn.

4. THEO DÕI TRẺ RỌI ĐÈN

Một số nguyên tắc cần lưu ý khi sử dụng quang trị liệu:

- Nhiệt độ phòng: Nếu trẻ nằm nôi, cần giữ nhiệt độ phòng 28° C - 30° C.

- Theo dõi tuổi thọ của bóng đèn: Nếu sử dụng đèn ống, thay bóng sau 2000 giờ sử dụng.

- Khoảng cách từ đèn đến da trẻ: Thông thường là 60 cm.

- Trẻ không mặc áo, hoặc chỉ quấn tã tối thiểu, mắt băng kín.

- Trở tư thế trẻ mỗi 3 giờ.

- Cho ăn: Lượng sữa hoặc dịch truyền phải tăng thêm 10% so với nhu cầu

thường ngày. Trẻ đang bú mẹ có thể được tiếp tục cho bú mẹ như bình thường.

Việc rọi đèn có thể chỉ gián đoạn 30 phút trong mỗi lần bú. Nếu trẻ đang nuôi ăn bằng ống hoặc qua đường tĩnh mạch thì không ngưng rọi đèn khi đang cho ăn.

- Nếu thân nhiệt trẻ > 37.5° C, tạm ngưng rọi đèn đến khi thân nhiệt 36.5° C -37.5° C.

- Theo dõi Bilirubin: Tùy mức độ vàng da, đo Bilirubin mỗi 24-48 giờ.

- Ngưng rọi đèn: khi Bilirubin < trị số lúc bắt đầu rọi, hoặc < 15 mg/dl.(chọn mức thấp hơn). Nếu không thể đo được Bilirubin thì ngưng rọi đèn sau 3 ngày.