Hướng dẫn chẩn đoán phân biệt thiếu máu sơ sinh

(Bệnh viện Hùng Vương)

Chẩn đoán phân biệt thiếu máu sơ sinh

Chẩn đoán phân biệt thiếu máu sơ sinh

(Nguồn: Neonatal-Perinatal Medicine. Diseases of the Fetus and Infant. Fanaroff AA. and Martin RJ. Ed. 2007).