QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI SOI, CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP BV 115.TPHCM

KỸ THUẬT CẮT POLYP ỐNG TIÊU HÓA QUA NỘI SOI- CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP
KỸ THUẬT GẮP DỊ VẬT ĐƯỜNG TIÊU HÓA QUA NỘI SOI
KỸ THUẬT MỞ DẠ DÀY RA DA QUA NỘI SOI - NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP
KỸ THUẬT THẮT GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN - NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP
KỸ THUẬT TIÊM CẦM MÁU QUA NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG
PHƯƠNG PHÁP MỞ THÔNG DẠ DÀY RA DA- NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP
PHƯƠNG PHÁP, kỹ thuật THẮT TRĨ NỘI BẰNG VÒNG CAO SU- NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP
QUI TRÌNH NỘI SOI THỰC QUẢN - TÂM VỊ BẰNG BALLOON
QUI TRÌNH SINH THIẾT GAN - NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP
QUI TRÌNH ĐẶT STENT THỰC QUẢN - NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP
ĐIỀU TRỊ DÃN TĨNH MẠCH TÂM PHÌNH VỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÍCH HISTOARCRYL