PHÁC ĐỒ GÂY MÊ HỒI SỨC - BỆNH VIỆN 115 TP.HCM

GÂY MÊ TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
KĨ THUẬT MỞ KHÍ QUẢN QUA DA
KỸ THUẬT ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN VỚI ỐNG SOI MỀM
NGUYÊN NHÂN RỐI LOẠN THĂNG BẰNG TOAN KIỀM
NGUYÊN TẮC NHỊN ĂN TRƯỚC PHẪU THUẬT
NGĂN NGỪA BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU CƠ TIM QUANH PHẪU THUẬT
PHÁC ĐỒ GÂY MÊ BỆNH NHÂN CAO HUYẾT ÁP
PHÁC ĐỒ GÂY MÊ DẠ DÀY ĐẦY
PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KHÓ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HỒI SỨC SAU PHẪU THUẬT U NÃO
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NÔN VÀ BUỒN NÔN SAU MỔ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SỐT CAO ÁC TÍNH TRÊN BỆNH NHÂN GÂY MÊ
PHÁC ĐỒ ĐẶT CATHETER NGOÀI MÀNG CỨNG ĐỂ PHẪU THUẬT VÀ GIẢM ĐAU SAU MỔ
SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG ĐÔNG VÀ THUỐC CHỐNG KẾT DÍNH TIỂU CẦU GIAI ĐOẠN QUANH PHẪU THUẬT
XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC THUỐC TÊ