HẠ NATRI MÁU, NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG, ĐIỀU TRỊ


NGUYÊN NHÂN HẠ NATRI MÁU


Mất Na+ do tiêu chảy
Thừa nước
Bài tiết ADH không thích hợp.
Ứ nước ở khu vực ngoài tế bào.


TRIỆU CHỨNG HẠ NATRI MÁU


Rối loạn ý thức
Vật vã.
Có thể co giật và hôn mê.
Hạ huyết áp và suy sụp tuần hoàn nếu mất natri nặng và cấp.


ĐIỀU TRỊ HẠ NATRI MÁU


Sử dụng muối Clorua natri ưu trương 3% (513 mEq Na+/l), cung cấp 5 mEq/kg/giờ.
Ví dụ một trẻ 10 kg, bị hạ natri máu, Na+ huyết thanh 120 mEq, có biểu hiện vật vã, rối loạn ý thức, không bị giảm thể tích nước, cách cho Clorua natri ưu trương 3% như sau:
Na+ bị thiếu hụt: 10kg X 0,6 X 15 mEq (thiếu) = 90 mEq (0,6: nước cơ thể).
Để tăng 5 mEq Na+/l, yêu cầu 5 mEq X 0,6 X 10 kg = 30 mEq.Trường hợp hạ natri máu, không có biểu hiện bằng triệu chứng, điều chỉnh Na+thiếu từ từ, tăng dần 10 mEq/l.
Ví dụ Một trẻ 10kg, mất nước nhược trương, Na+ huyết thanh 125 mEq/l.
Lượng nước thiếu hụt: 10% X 10kg = 1 lít.

Lượng nước duy trì: 100 ml X 10kg = 1 lít.
Lượng nước hồi phục 2 lít
Na+ thiếu hụt: Na+ = (10kg x 0,6)(135 - 125)+(1,0)(125) = 6(10) + 125 = 185mEq.
Na+cần duy trì: Na+ = 3mEq/kg x 10 = 30mEq
Na cần hồi phục=215mEq/24 giờ


 


Một nửa lượng dịch cho trong 8 giờ đầu, số còn lại cho trong 16 giờ.