TĂNG MAGNESIUM MÁU, NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG, ĐIỀU TRỊ

TĂNG MAGNESIUM MÁU


Tăng Mg máu khi Mg++ máu trên 1,25 mMol/1 (trên 2,5 mEq/l hay 3,0 mg/dl). Khi Mg++ trên 4mEq/l thì có biểu hiện lâm sàng.

NGUYÊN NHÂN TĂNG MAGNESIUM MÁU


• Ở trẻ sơ sinh: ngạt sau đẻ có tăng Mg tạm thời và ở trẻ mà mẹ có tiêm Sunfat Mg để chống nhiễm độc thai.
• Suy thận được điều trị thuốc chống toan có Mg.

• Thụt Sunfat Mg trong bệnh Hirschsprung, dùng thuốc tẩy Sunfat Mg.


TRIỆU CHỨNG TĂNG MAGNESIUM MÁU


Thay đổi theo mức độ Mg++ huyết tương (xem bảng 10.10)
Bảng 10.10 TRIỆU CHỨNG TĂNG MAGNESIUM MÁU (Theo Golberger, 1975)


Triệu chứng

 

Mg++ huyết tương

 

 

mg/dl

mMol/1

mEq/l

Hạ huyết áp, giãn mạch ngoại biên

3,6- 6,0

1,5-2,5

3,0- 5,0

Ngủ gà

6,0- 8,5

2,5- 3,5

5,0- 7,0

Mất phản xạ gân

8,5

3,5

7,0

Suy giảm hô hấp

12,0

5,0

10,0

Hôn mê

14,0- 18,0

6,0- 7,5

12,0- 15,0

Ngừng tim

18,0- 24,0

7,5- 10,0

15.0- 20,0

 

ĐIỀU TRỊ TĂNG MAGNESIUM MÁU


• Tăng Mg ở trẻ sơ sinh, nếu cơ hô hấp và có nguy cơ liệt, cần phải thay máu và hô hấp hỗ trợ
• Tiêm gluconat canxi tĩnh mạch để chống lại hậu quả của Mg với tim
• Nếu liệt hô hấp cần làm hô hấp hỗ trợ, hoặc có triệu chứng nhiễm độc tim trên điện tâm đồ( QT dài, nghẽn nhĩ thất) thì cần phải thẩm phân phúc mạch hay truyền thay máu.