NHIỄM TOAN HÔ HẤP, NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG, XỬ TRÍ


NHIỄM TOAN HÔ HẤP


Nhiễm toan hô hấp là hậu quả do ứ CO2, làm tăng H2CO3-, pH máu giảm.


BỆNH NGUYÊN NHIỄM TOAN HÔ HẤP


Nhiễm toan hô hấp cấp thường là hậu quả:

• Suy hô hấp do thần kinh trung ương bị tổn thương, bại liệt hô hấp, do tắc đường hô hấp trên (bạch hầu thanh quản, viêm nắp thanh quản, hít phải dị vật), do nghẽn tắc đường hô hấp duới (hen, hít phải chất nôn), do bệnh màng trong.
• Trụy tim khi truyền dịch (ngừng tim, rung thất).
• Suy hô hấp sơ sinh.


TRIỆU CHỨNG NHIỄM TOAN HÔ HẤP


• Bệnh nhân phải thở gắng sức để thải bớt cacbon dioxit nên thấy co kéo lồng ngực, phải sử dụng cả các cơ hô hấp phụ.
• Tím tái.
• PCO2 tăng, pH máu động mạch giảm có khi chỉ là 7,0, kiềm dư giảm, thường từ (-5) đến (-15) mEq/l (bình thường PCO2-40 ± 5mmHg, kiềm dư BE = 1 ± 2mEq/l).


XỬ TRÍ NHIỄM TOAN HÔ HẤP


Trường hợp nhiễm toan hô hấp đơn thuần, phải làm  thông hô hấp, đặt nội khí quản, hô hấp hỗ trợ, kết hợp chữa nguyên nhân. Hạn chế dùng Bicarbonat, vì 1 mMol bicarbonat sẽ sinh ra 1 mMol CO2, gây nguy cơ tăng PCO2, không làm tăng được pH.
Trường hợp nhiễm toan hỗn hợp, nhiễm toan hô hấp và nhiễm toan chuyển hóa, phải làm thông hô hấp, hô hấp hỗ trợ trước, rồi mới cho Bicarbonat.