TRIỆU CHỨNG, ĐIỀU TRỊ NHIỄM TOAN CHUYỂN HÓA

NHIỄM TOAN CHUYỂN HÓA


Nhiễm toan chuyển hóa là hậu qủa của tăng H+, tăng sinh hay ứ nhiều acid khó bay hơi, tiêu thụ nhiều chất kiềm đệm, pH giảm.
Bệnh nguyên: Nhiều bệnh có phối hợp với nhiễm toan chuyển hóa.
• Tiêu chảy, đặc biệt là tả, phân kiềm mạnh.
• Suy thận làm giảm bài tiết acid, do loạn dưỡng ống thận, hoặc do giảm tuần hoàn thận như mất nước, sốc và nguyên nhân khác ở thận.
• Nhiễm toan do đái tháo đường.
• Tăng acid lactic do thiếu oxy mô hay nhiễm độc chuyển hóa.
• Uống nhiều chất acid hay sản phẩm sinh acid như NH4CI, ethylen glycol.
• Rò mật và một số bệnh thận mất nhiều HCO3-


TRIỆU CHỨNG NHIỄM TOAN CHUYỂN HÓA


• Ngoài triệu chứng của bệnh chính, bệnh nhân thở nhanh, sâu, tăng thông khí để bù trừ.
• pH giảm, có khi chỉ 7,0.
• Kiềm dư (BE) thấp (-23) mEq/I.


ĐIỀU TRỊ NHIỄM TOAN CHUYỂN HÓA


Cho Bicarbonat và điều trị bệnh chính một cách thích hợp.
Bicarbonat natri 4,2% (1mEq=2ml) dùng với liều Iượng theo công thức sau:
Lượng NaHC03(mEq) = 0,3 x P x BE
P: trọng lượng cơ thể  tính bằng kg; BE: kiềm dư.
Nhiễm toan chuyển hóa có vô niệu, suy thận, kết hợp với thẩm phân màng bụng.