NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG, ĐIỀU TRỊ NHIỄM KIỀM CHUYỂN HÓA


NGUYÊN NHÂN NHIỄM KIỀM CHUYỂN HÓA


• Nguyên nhân phổ biến do mất dịch dạ dày (Clohydric) do nôn, hút dịch dạ dày, hẹp môn vị.
• Thuốc lợi niệu dùng nitrat bạc để điều trị bỏng, một số trường hợp ỉa chảy mạn tính, làm mất nhiều  CL-.

TRIỆU CHỨNG NHIỄM KIỀM CHUYỂN HÓA


• Biểu hiện lâm sàng của bệnh chính, của nguyên nhân gây nhiễm kiềm chuyển hóa.
• Xét nghiệm: pH máu tăng, kiềm dư tăng, PCO2 bình thường hay tăng nhẹ.
• K+ và  CL- máu giảm , K+ niệu tăng.

ĐIỀU TRỊ NHIỄM KIỀM CHUYỂN HÓA


Cơ sở chính để điều trị nhiễm kiềm chuyển hóa là hồi phục  CL-. Quan niệm cho rằng dùng K+ Ià biện pháp đặc hiệu để điều trị nhiễm kiềm máu là một nhầm lẫn.
Cho Clorua natri (Na+: 15mEq/kg),Clorua kali (3-5 mEqK+/kg), hay NH4Cl có hiệu qủa tốt, điều chỉnh được tình trạng nhiễm kiềm chuyển hóa và tình trạng mất kali.