HẠ MAGNESIUM MÁU, NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG, ĐIỀU TRỊ

HẠ MAGNESIUM MÁU


Hạ Mg máu khi Mg++ huyết tương dưới 0,5 mMoI/l (dưới 1 mEq/I hay 1,9 mg/dl)


NGUYÊN NHÂN HẠ MAGNESIUM MÁU


• Nuôi dưỡng ngoài ruột kéo dài, hội chứng giảm hấp thu.
• Các nguyên nhân hạ canxi máu cũng có thể gây hạ magie máu.
• Bất thường ở tuyến cận giáp và cường năng tuyến giáp.
• Sau khi dùng lợi niệu thủy ngân.


TRIỆU CHỨNG HẠ MAGNESIUM MÁU


• Còi cọc, cơ yếu .
• Kích thích, vật vã.
• Dấu hiệu Chvostek dương tính
• Chóng mặt, run rẩy.
• ở trẻ sơ sinh có thể có co giật.


ĐIỀU TRỊ HẠ MAGNESIUM MÁU BẰNG Mg:


Uống Gluconat Mg (42g/I, cứ 5ml cho 1 mEq), cho 3mEq/kg/ngày. Tiêm bắp Sunfat Mg (MgSO4 50%) cho ngày 2 lần, mỗi lần 0,2-0,5 mMol (0,4-1,0mEq) hay 0,1-0,25 ml/kg.