TRIỆU CHỨNG, XỬ LÍ NGỘ ĐỘC THUỐC NGỦ BARBITURIC

NGỘ ĐỘC THUỐC NGỦ BARBITURIC
Triệu chứng
• Lú lẫn, kém phối hợp, hôn mê, đồng tử co nhỏ hoặc đồng tử giãn cố định, tăng cố gắng hô hấp nhưng thường là giảm cố gắng hô hấp.
• Nhiễm toan hô hấp thường kèm theo xẹp phổi.
• Hạ huyết áp trong các trường hợp ngộ độc nặng.
• Liều gây độc: uống trên 6 mg/kg trọng lượng cơ thể  Barbituric, tác dụng chậm hoặc trên 3mg/kg Barbituric tác dụng nhanh. Những người uống thường xuyên Barbituric có thể vẫn chịu đựng được nồng độ trong máu lên đến 25 mg/dl.
Xử lí

• Nếu nạn nhân còn tỉnh, phải gây nôn và cho uống than hoạt 50-100g, cứ 4 giờ một lần.
• Biện pháp mấu chốt: đảm bảo hô hấp, làm sạch đường thở và thông khí thỏa đáng, chống hạ huyết áp (truyền dịch).
• Tiêm thuốc lợi niệu (Lasix) tĩnh  mạch, kết hợp với kiềm hóa nước tiểu bằng truyền dịch Bicarbonat (giám sát pH nước tiểu và pH máu), có tác dụng làm tăng quá trình ion hóa các acid hữu cơ Barbituric, sẽ có khả năng loại trừ biện pháp lọc máu.
• Thẩm phân máu có chỉ định nếu nạn nhân hôn mê, đe dọa suy thở và nếu các biện pháp nói trên tỏ ra vô hiệu.