BỆNH AMIP - NGUYÊN NHÂN - TRIỆU CHỨNG - ĐIỀU TRỊ


NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH AMIP


Kén Entamoeba histolytica qua thức ăn hoặc qua tay bẩn vào miệng gây bệnh. Amip trưởng thành kí sinh ở lòng và thành đại tràng.


TRIỆU CHỨNG, CHẨN ĐOÁN BỆNH AMIP


Nhiễm amip tại ruột
Triệu chứng của nhiễm amip ở ruột rất thay đổi, có thể không có biểu hiện lâm sàng (đa số), hoặc biểu hiện của bệnh đại tràng.
- Biểu hiện viêm đại tràng, trẻ bị ỉa chảy hoặc ngược lại bị táo bón.
- Lị amip: là thể bán cấp, trẻ đau quặn vùng manh tràng và đại tràng sigma, phân nhầy có máu, mót rặn, sốt nhẹ.
- Xác định chẩn đoán bằng cách soi tìm amip hoạt động trong phân tươi hoăc kén ở người mang bệnh, có nhiều hồng cầu trong phân, bạch cầu ở phân giúp chẩn đoán với lị trực khuẩn.

- Thể u amip rất hiếm gặp ở trẻ em.
Apxe gan do amip
Thể amip ngoài ruột phổ biến nhất là apxe gan.
- Trẻ bị sốt, rét run , gan to và đau, cơ hoành bên phải cao. 95% các trường hợp apxe gan do amip là một ổ apxe, ở phần trên thùy phải gan.
- Siêu âm rất có ích cho chẩn đoán.
- Chọc hút ổ apxe gan qua da, chỉ định khi ổ apxe lớn. Có thể tìm thấy amip trong dịch chọc hút.
- Ố apxe vỡ ra có thể gây viêm phúc mạc, viêm màng phổi có mủ mậu nâu.


ĐIỀU TRỊ BỆNH AMIP


Điều trị đặc hiệu
Thể không có triệu chứng, có kén amip
Diloxamid (furoat) 20mg/kg/ngày, chia 3 lần, trong 10 ngày (tối đa 1,5g/ngày), hoặc Diodohydroxyquin 30-40mg/kg/ngày, chia 3 lần 20 ngày.
Lị amip
Metronidazol, 35-50 mg/kg/ngày, chia 3 lần, trong 10 ngày (tối đa 2,25 g/ngày), hoặc:
Paromocycin, 25-30 mg/kg/ngày, chia 3 lần, trong 5-10 ngày. Dehydroemetin cho thể nặng, 1-1,5 mg/kg/ngày, tiêm bắp, phối hợp với Diodohydroxyquin.
Apxe gan amip
Metronidazol và Diodohydroxyquin hoặc Dihydroemetin.
Hoặc Cloroquin phosphat 10mg/ngày, trong 21 ngày và Diodohydroxyquin.
Điều trị hỗ trợ
Điều trị mất nước.
Dinh dưỡng đầy đủ.

Phẫu thuật với apxe gan do amip.


PHÒNG BỆNH AMIP


- Vệ sinh ăn uống.
- Vệ sinh chung, quản lí phân và xử lí phân tốt.
- Điều trị người mang kén không có biểu hiện lâm sàng.