GIUN CHỈ Ở TRẺ EM - NGUYÊN NHÂN - TRIỆU CHỨNG - ĐIỀU TRỊ


NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH GIUN CHỈ Ở TRẺ EM


Hai loại giun chỉ gây bệnh chủ yếu ở người là Wuchereria bancrofti và Brugia malay . ấu trùng giun chỉ kí sinh ở máu và hệ bạch huyết, truyền qua người do muỗi đốt. Ấu trùng giun chỉ có nhiều ở máu ngoại biên vào ban đêm.


TRIỆU CHỨNG, CHẨN ĐOÁN GIUN CHỈ Ở TRẺ EM


Ba thể lâm sàng gặp ở trẻ em:
• Thể nhiễm ấu trùng giun chỉ không có triệu chứng. Khi giun trưởng thành chết, bệnh tự khỏi.
• Thể viêm nhiễm, có viêm mạch bạch huyết ở các đầu chi, từng đợt viêm mào tinh hoàn, viêm thừng tinh hoàn. Trẻ bị sốt, rét run, nôn và mệt mỏi hàng tuần.
• Giai đoạn tắc nghẽn mạch bạch huyết, từ từ, mạn tính, gây phù đầu chi, hình ảnh chân voi rõ, phù bộ phận sinh dục. Mạch bạch huyết bị vỡ gây đái duỡng chấp, cổ trướng dưỡng chấp hoặc tràn dịch dưỡng chấp màng tinh hoàn.
Xét nghiệm chẩn đoán

Tăng bạch cầu ưa eosin.
Tìm ấu trùng giun chỉ ở máu vào ban đêm.
Tìm kháng thể khi không tìm thấy ấu trùng giun chỉ.


ĐIỀU TRỊ GIUN CHỈ Ở TRẺ EM


- Diethylcarbamazin (Banocid, Carbamazin) 2mg/kg uống 3 lần một ngày trong 14-21 ngày.
- Dẫn lưu dưỡng chấp nếu tràn dịch quá nhiều.


PHÒNG BỆNH GIUN CHỈ Ở TRẺ EM


- Nằm màn chống muỗi, nhất là nơi có lưu hành bệnh.
- Diệt muỗi (Culex, Ạedes, Anopheles, Mansonia).