GẪY XƯƠNG MÁC


Gẫy riêng xương mác, còn xương chầy vẫn còn nguyên vẹn. Thường do chấn thương trực tiếp.
Triệu chứng lỉâm sàng nghèo nàn. Chỉ thấy sưng nề đau tại chỗ gẫy. Điều trị đơn giản, không cần nắn. Bó bột từ phần trên cẳng chân tới bàn chân, giữ 3 tới 4 tuần lễ, cho bệnh nhân tập đi sớm.