CÁC VẾT THƯƠNG Ở VÙNG CHẬU HÔNG

I. Đại cương

Các vết thương chậu hông thường đi từ dùi hoặc mông qua khung chậu vào vùng chậu hông, hay ngược lại.
Xử trí vết thương vùng chậu hông thường phải kết hợp cả phẫu thuật bụng, tiết niệu và xương.

II. Thái độ xử trí

Xử trí gẫy xương chậu không thể coi đơn giản như gẫy xương đơn thuần, phải đi vào sâu trong vết thương để cắt lọc cơ, lấy mảnh xương vụn rời, dùng kìm gặm rộng lỗ thủng ở xương chậu. Nếu cắt lọc không tốt có thể ảnh hưởng đến việc xử trí các vết thương trong Ổ bụng, bục chỉ, rò.

Nếu co vết thương ở bàng quang phải cắt lọc, khâu đóng, và mố dẫn lưu bàng quang.

Vết thương niệu quản: khâu trên ống thông làm nòng và mỏr dẫn lưu bể thận. Chỉ thực hiện ở các cơ sở chuyên khoa.

Vết thương đại tràng: thường phải mở dẫn lưu đại tràng một phần hay toàn bộ đại tràng.

Khi phân và nước tiểu được dẫn ỉưu tốt, vết thương chậu hông dễ liền, có thể không phải mổ lại kỳ II.

Nếu cần dẫn lưu ra phía sau có thể cắt bỏ xương cụt.