TẬT KHÚC XẠ


1.       Mắt bình thường
Trục trước sau của mắt dài từ 22 đến 24 milimet.
Hình ảnh của một vật ở xa trung bình 5 m tập trung đúng trên võng mạc nên ta nhìn rất rõ.
2.       Mắt cận thị
Trục mắt dài hơn bình thường.
Hình ảnh của một vật ở xa không tập trung đúng trên võng mạc mà ở đằng trước võng mạc nên ta nhìn mờ.
Nếu mắt nhích lại gần hơn ảnh tập trung đúng trên võng mạc nên người cận thị nhìn gần thấy rõ.
Cận thị hay xuất hiện khi trẻ em đi học, tăng dần cho đến lúc 18 - 20 tuồi.         
3.       Mắt viễn thị
Trục mắt ngắn hơn bình thường, Hình ảnh của một vật tập trung ở đằng sau võng mạc nên nhìn không rõ nét. Người viễn thị phải cố gắng điều tiết mắt cho nhìn rõ nên rất hay bị nhức đầu, chóng mặt, mỏi mắt.
4.       Mắt lão thị

Mắt sở dĩ có thể vừa nhìn xa, vừa nhìn gần được vì có khả năng điều tiết. Khả năng điều tiết do thuỷ tinh thể và giảm dần lúc ngoài 40 tuổi trở đi. Lúc đó, mắt chỉ có thể nhìn xa và nhìn gần sẽ không rõ nên gọi là lão thị.
5.       loạn thị
Bình thường giác mạc tròn đều, độ cong của các đường tuyến ngang dọc bằng nhau. Nếu độ cong của các tuyến đó không đều nhau (do sẹo ở giác mạc, vết mổ ở rìa giác mạc, v.v... ) thì mắt sẽ nhìn mờ, các vật không rõ nét. Như vậy là loạn thị.
6.       Điều chỉnh tật khúc xạ
-        Cận thị: đeo kính phân kỳ (dấu -). Cận thị nhẹ dưới 2 điôp không cần đeo kính, trên 3 điôp nhìn xa không rõ nên đeo kính đủ số. Đọc sách có thể bỏ kính mà không hại.
-        Viễn thị và lão thị: đeo kính hội tụ (dấu +). Nếu viễn thị nhẹ có thể tự điều tiết, không cần đeo kính, Nếu nặng từ 2 điôp nên đeo kính luôn. Đối với lão thị cần đeo kính để đọc sách
-        loạn thị: Đeo kính trụ
7.       Đề phòng cận thị
Khi đọc sách không để sách quá gần mắt (dưới 30 cm), không đọc sách ở chỗ thiếu ánh sáng. ở nhà trường, lớp học nên sáng sủa, bàn ghế đóng đúng kích thước cho trẻ em ngồi, hai chân buông thõng chạm đất, hai tay đặt lên bàn, không so vai, ngực không chạm bàn, mắt xa mặt bàn từ 30 - 40 cm. Theo dõi sửa chữa cho những em đọc hoặc viết mắt nhìn gần quá, hoặc ngoẹo đầu, ngoẹo cổ,