MÙ MẮT


I.       ĐỊNH NGHĨA MÙ MẮT


-         Mắt mù là mắt mất hết chức năng thị giác
-         Cần phần biệt các mức độ mù sau đây
1.       Mù hoàn toàn
Không còn phân biệt sáng tối.
2.       Mù chưa hoàn toàn
Còn phân biệt được sáng tốí, biết hướng sáng, thấy bóng bàn tay trước mắt.

3.       Mù thực tế
Bệnh nhân có thể vẫn còn đếm được ngón tay cách vài ba mươi centimet, song đã ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, và đặc biệt đến lao động dù là thô sơ.


II.      CÁC LOẠI MÙ MẮT


-         Mù chữa được
-         Mù không chữa được
Mù chữa được:
-         Ví dụ: sẹo giác mạc - chữa bằng ghép giác mạc
-         Đục thể thuỷ tinh - mổ lấy thể thuỷ tinh già
-         Cơn glôcôm cấp - phẫu thuật hạ nhãn áp

Mù không chữa được
-         Ví dụ: Glôcom mù tịt
-         Teo nhãn cầu
-         Mắt biến dạng thành mắt trâu