MỘNG THỊT


Là một tổ chức tân tạo trên kết mạc nhãn cầu, xuất phát từ góc bò dần ra giác mạc, quá trình hình thành một cách tự nhiên và dần dần, không có triệu chứng viêm nhiễm.
1.       Mộng thịt gồm ba phần
-        Đầu mộng dính chặt vào giác mạc.
-        Thân mộng dài, hình nan quạt nằm trên kết mạc, có nhiều mạch máu đỏ bò từ chân mộng đến đầu mộng.
-        Cổ mộng tương ứng với vùng rìa giác mạc nối liền đầu mộng với thân mộng.

2.       Phân loại mộng
-        loại mộng không tiến triếìi: sau khi bò đến rìa giác mạc thì dừng lại, ở trước đầu mộng có một đường viền mỏng trắng màu sứ.
-        loại mộng tiến triển: gọi là mộng xâm lăng, bò nhanh vào đến trung tâm giác mạc, ảnh hưởng đến thị lực. loại mộng này to, dày và đỏ, có nhiều mạch máu, đầu viền một đường trong như thạch chỉn, gồm các tẽ bào non đang hoạt động mạnh.
-        loại mộng non hoặc mộng không tiến triển, không xâm nhập quá 3 milimet thì để yên không can thiệp.
-        Chỉ nên phẫu thuật khi mộng to, dày (mộng xâm lăng) hoặc sắp vào tới đồng tử; Dùng phương pháp vùi mộng, hoặc cắt bỏ mộng và ghép bằng rau, màng môi, v.v song phải thận trọng vì mổ mộng dễ tái phát.