MẮT VÀ NGHỀ NGHIỆP


Vấn đề chức năng thị giác rất quan trọng trong các ngành, các nghề, nhất là trong giai đoạn công nghệ phát triển. Thị giác tốt, năng suất sẽ tăng.
Trong tương lai, sẽ thường xuyên phải kiểm tra thị lực của công nhân ở các xí nghiệp để phát hiện các tật khúc xạ, điều chỉnh công tác, để đảm bảo an toàn lao động.
Đánh giá chức năng thị giác trong nghề nghiệp chú ý các yếu tố sau đây:
1.       Thị lực
Quan trọng nhất.
-        Có ngành cần có thị lực hoàn toàn 10/10 của từng mắt (lái máy bay, lái tàu thuỷ, lái tàu hoả, v.v...).
-        Có ngành không đòi hỏi một thị lực cao lắm: công nhân luyện kim có thể có một mắt 7/10, một mắt 5/10. Mỗi ngành, mỗi nghề cần có một tiêu chuẩn riêng để đảm bảo công tác cho tốt. Tiêu chuẩn thị lực tuyển dụng vào các ngành nghề có bảng quy định riêng của Bộ y tế.
2.       Thị trường

Thị trường thu hẹp là triệu chứng các bệnh của dây thần kinh thị giác.
Thường thường nếu thị trường thu hẹp thì thị lực cũng giảm sút. Bình thường thị trường của hai mắt là 180°. Của một mắt là 150°. Người nào còn có một mắt, không được làm nghề lái xe và cũng không được làm nghề đòi hỏi chính xác cao (vì người có một mắt sẽ bị hạn chế rất nhiều trong việc nhận định các hình nổi hoặc chiều sâu).
3.       Màu sắc
Người có hỗn loạn màu sắc không được làm nghề như: lái xe lái tàu, nghề vẽ, nghề nhuộm.