CHẤN THƯƠNG MẮT


Chấn thương mắt, sau chiến tranh xuất hiện chủ yếu trong các tai nạn lao động, trong sản xuất và cả trong đời sống, ở các lứa tuổi khác nhau. Trẻ em ở lứa tuổi học sinh, do đùa nghịch chiếm một tỷ lệ không nhỏ, đặc biệt trong các ngày tết bị tai nạn pháo gây những tổn thương mắt có thể dẫn đến mù lòa.


I.       NGUYÊN NHÂN CHẤN THƯƠNG MẮT


1. Đối với lứa tuổi lao động sản xuất
-         Tai nạn do các mảnh kim khí bắn vào nhãn cầu (dùng mìn phá đá, mảnh kim loại sắc nhọn xuyên thủng nhãn cầu).
-         Tai nạn do tự sản xuất pháo, rang thuốc pháo bị nổ.
2.       Đối với lứa tuổi trẻ (học sinh, thanh niên)
-         Đùa nghịch thiếu ý thức như đâm que nhọn vào mắt nhau.
-         Tự sản xuất pháo, đốt pháo vào trong các lọ thuỷ tinh.


II.      CÁC TỔN THƯƠNG CHẤN THƯƠNG MẮT


1.       Tổn thương toàn thân
Do các chất nổ mạnh, có thể có các vết thương ở bụng, các phủ tạng, các chi.
2,       Tổn thương trên mắt
a.       Vết thương ngoài mi
-         Rách, thủng da, rách các cơ mi.
-         Vết thương lệ quản gây đứt lệ quản.
b.       Vết thương nhãn cầu
Có thể qua đường giác mạc gây thoát huyết tiền phòng thủng giác mạc, phòi mống mắt, vỡ thể thuỷ tinh, có kèm thêm dị vật trong nội nhãn


III.     XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG MẮT


Phải coi những chấn thương mắt là một trong những cấp cứu ngoại khoa của ngành mắt mà tiên lượng của chức năng thị giác phụ thuộc vào cách xử trí ban đầu, ngay từ cơ sở.
1.       Thận trọng trong việc đánh giá các tổn thương ở cấp cơ sở.
2.       Bảo đảm nguyên tắc vô khuẩn khi khám các chấn thương, nhất là chấn thương xuyên thủng.
3.       Tiêm kháng sinh toàn thân và tại chỗ, sau đó chuyển lên tuyến cao hơn (huyện, tỉnh) để điều trị cho kịp thời.