CẤY PHÂN

- Cấy phân đặc biệt cần thiết để phát hiện nhiễm nhẹ giun móc, Strongyloides stercoralis và Trichostrongylus spp. và để định danh ký sinh trùng.

- Ấu trùng thường gặp nhất trong phân là giun lươn.

- Tùy thời gian vận chuyển trong lòng ruột và điều kiện của bệnh nhân, có thể tìm thấy ấu trùng có thực quản phình (rhabditiform) và hiếm hơn là ấu trùng có thực quản hình ống (filariform). Cũng vậy, nếu vì một lý do nào đó mà phân bị chậm tống xuất, trứng phôi và cả ấu trùng giun móc cũng có thể tìm thấy trong phân.

- Có nhiều kỹ thuật cấy: cấy qua giấy lọc Harada-Mori, cấy giấy lọc hộp thạch, cấy than.

1. KỸ THUẬT HARADA - MORI

1.1. Nguyên tắc

Một thanh giấy thấm có phân được cho vào ống nghiệm có ít nước ở đáy. Nước thấm dần ngược lên thanh giấy trong khi ấu trùng giun di chuyển xuống đáy ống nghiệm.

1.2. Dụng cụ và hóa chất

Hình 7.1. Kỹ thuật Harada-Mori

1.3. Quy trình kỹ thuật

1 Cho khoảng 3ml nước vào ống nghiệm.

2 Trải phân lên miếng giấy thấm, cách 2 đầu khoảng 2 - 3cm.

3 Đặt miếng giấy vào trong ống nghiệm sao cho nước chạm vào đầu dưới của miếng giấy nhưng không ngập đến phân.

4 Lấy giấy bọc đầu ống nghiệm lại, châm lỗ để cho không khí vào trong ống nghiệm.

5 Để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm, theo dõi hằng ngày, từ ngày 2 - 4.

6 Hút nước ở đáy ống nghiệm, nhỏ 1 giọt lên lam kính.

7 Nhỏ thêm 1 giọt dung dịch Lugol, đậy lá kính, để 1 phút.

8 Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính x10.

Chú ý: Phải luôn mang găng tay trong suốt quá trình thao tác, tránh bị nhiễm KST.

2. CẤY PHÂN TRONG HỘP PETRI

Kỹ thuật này giống như kỹ thuật Harada-Mori, chỉ khác là dùng hộp Petri thay vì ống nghiệm.

2.2. Quy trình kỹ thuật

1 Cắt giấy thấm thành hình chữ nhật 7 - 15cm.

2 Cuốn chặt giấy thấm quanh ở miếng lam kính.

3 Trải trên mặt giấy 1 gram phân.

4 Để tất cả vào đáy hộp Petri có 10ml nước cất vô trùng và luôn giữ cho đáy hộp có 1 lớp nước trong suốt thời gian cấy.

5 Để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm, theo dõi hằng ngày, từ ngày 2 - 4.

6 Hút nước ở đáy hộp Petri, nhỏ 1 giọt lên lam kính.

7 Đậy lá kính và quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi.

Chú ý: Phải luôn mang găng tay trong suốt quá trình thao tác, tránh bị nhiễm KST.

3. KẾT QUẢ

Nếu kết quả cấy dương tính:

- Đầu giờ thứ 48 có thể thấy:

+ Ấu trùng giun móc.

+ Ấu trùng giun lươn.

- Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 4:

+ Ấu trùng giun móc.

+ Âu trùng giun lươn và giun trưởng thành đực, cái.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Về nguyên tắc, kỹ thuật cấy phân Harada-Mori có khác kỹ thuật Baermann không?

Kỹ thuật cấy phân Harada-Mori

Stt

Thao tác

Yêu cầu phải đạt

1

Chuẩn bị dụng cụ và hóa chất để làm tiêu bản phân.

Dụng cụ và hóa chất đầy đủ để cấy phân.

2

Cho nước cất vào ống nghiệm.

Khoảng 3 - 5ml vào đáy ống nghiệm.

3

Trải phân lên thanh giấy, cách đầu giấy khoảng 2 - 3cm.

Thành một lớp đều, không dày quá, không mỏng quá.

4

Đặt giấy vào trong ống nghiệm.

Nước chỉ ngập đầu giấy, không chạm đến phân.

5

Bọc giấy miệng ống nghiệm, châm lỗ để không khí vào ống nghiệm.

Bọc giấy kín, châm những lỗ nhỏ để ruồi, kiến không chui vào được.

Để ống cấy ở nhiệt độ phòng trong 2 - 4 ngày.

Đủ thời gian quy định, không để nước ngập phân, không để nước cạn.

6

Tháo bỏ giấy bọc miệng, hút 1 giọt nước nhỏ lên lam kính. Đậy lá kính.

Bỏ giấy vào dung dịch sát trùng. Nước không tràn ra quanh lá kính.

7

Đặt tiêu bản lên bàn kính hiển vi. Tìm KST.

Soi đúng theo quy trình và quy định.

EBOOK GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG THỰC HÀNH

CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KÍNH HIỂN VI
CÁCH CHUẨN ĐỘ KÍNH HIỂN VI
THU THẬP VÀ BẢO QUẢN PHÂN ĐỂ XÉT NGHIỆM TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM PHÂN TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT TẬP TRUNG KÝ SINH TRÙNG TRONG PHÂN
CÁC KỸ THUẬT CHUYÊN BIỆT ĐỂ PHÁT HIỆN KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
CẤY PHÂN
CÁC KỸ THUẬT NHUỘM MẪU PHÂN
ƯỚC LƯỢNG SỐ GIUN BẰNG CÁCH ĐẾM TRỨNG
KỸ THUẬT TÌM MỠ TRONG PHÂN
KỸ THUẬT TÌM MÁU TRONG PHÂN
KỸ THUẬT LÀM LÀN MÁU MỎNG VÀ GIỌT MÁU DÀY
KỸ THUẬT NHUỘM MÁU TÌM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT
KỸ THUẬT KHẢO SÁT TIÊU BẢN MÁU
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM TÌM GIUN CHỈ TRONG MÁU
PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT MIỄN DỊCH HỌC
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TIẾT TÚC
KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ CHUYÊN CHỞ TIẾT TÚC
PHƯƠNG PHÁP LÀM TIÊU BẢN TIẾT TÚC
KỸ THUẬT MỔ MUỖI
ĐẠI CƯƠNG XÉT NGHIỆM VI NẤM
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM CƠ BẢN TÌM NẤM
KỸ THUẬT CẤY NẤM
HÌNH THỂ ẤU TRÙNG VÀ GIUN TRƯỞNG THÀNH
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN LÁ
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN DẢI (SÁN DÂY)
HÌNH THỂ TRỨNG GIUN, SÁN THƯỜNG GẶP
ĐƠN BÀO ĐƯỜNG RUỘT
NHỮNG VẬT THỂ CÓ THỂ TÌM THẤY TRONG PHÂN
HÌNH THỂ KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT Ở NGƯỜI
HÌNH THỂ TIẾT TÚC Y HỌC
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOÀI DA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOẠI BIÊN
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CANDIDA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM ASPERGILLUS
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CRYPTOCOCCUS
VI NẤM HOẠI SINH
CÁC HÓA CHẤT THƯỜNG DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
HÓA CHẤT – THUỐC NHUỘM – MÔI TRƯỜNG TRONG XÉT NGHIỆM NẤM