HÓA CHẤT – THUỐC NHUỘM – MÔI TRƯỜNG TRONG XÉT NGHIỆM NẤM

1. HÓA CHẤT
1.1. Potassium hydroxide (KOH): 10%; 20%

+ KOH 10g hoặc 20g
+ Glycerin 10ml
+ Nước cất cho đủ 100ml
1.2. Dung dịch phẩm xanh Lactophenol Coton Blue (LPCB)
+ Lactic acid 20g
+ Phenol 20g
+ Xanh Cotton 50mg
+ Glycerin 40g
+ Nước cất 20ml
1.3. Nước muối sinh lý 8,5% hoặc 0,9%
+ NaCl 8,5 hoặc 9g
+ Nước cất 1000ml
1.4. Mực tàu hoặc Parker đen N°51

+ Mực tàu (Nigrosin bột) 10g
+ Formol 10 % 100ml
2. MÔI TRƯỜNG
2.1. Thạch Sabouraud (Sabouraud dextrose agar)
+ Dextrose 40g
+ Peptone 10g
+ Thạch 20g
+ Nước cất 1000ml
Hòa tan tất cả trong nước đun sôi, chỉnh pH sau cùng của môi trường đến 5,6. Phân phối môi trường vào các ống nghiệm có nắp vặn, hấp khử trùng 118°C trong 10 phút. Lưu giữ môi trường ở 4°C – 6°C.
2.2. Sabouraud Cycloheximide Chloramphenicol agar (Mycobiotic agar)
+ Glucose 20g
+ Peptone 10g
+ Thạch 20g
+ Chloramphenicol 50mg
+ Cycloheximide (Actidione) 500mg
+ Nước cất 1000ml
Đun nóng để hòa tan môi trường trong nước, cho thêm Chloramphenicol, Cycloheximide, hấp
khử trùng 118OC trong 10 phút.
– Chloramphenicol
+ Chloramphenicol 50mg
+ Cồn ethylic 95° 10ml
Số lượng này dùng cho 1 lít môi trường (0,05mg/ml) có thể thay cho Chloramphenicol bằng:
* Streptomycine 40 đơn vị/ml môi trường
* Penicilline 20 đơn vị/ml môi trường
– Cycloheximide
+ Cycloheximide 500mg
+ Acetone 10ml
Số lượng trên dùng cho 1000ml môi trường.
2.3. Thạch khoai đường (Potato Dextrose Agar)
+ Khoai tây tươi hoặc bột 200g
+ Dextrose 10 – 20g
+ Nước cất 1000ml
Hầm khoai tây khoảng 1 giờ, nghiền nát lọc lấy nước, thêm nước cất cho đủ 1000ml, thêm
đường và 20g thạch, đun sôi trở lại cho tan thạch, phân phối ra ống nghiệm có nắp vặn, hấp khử trùng 120°C trong 10 phút, chỉnh pH sau cùng bằng 5,6.
2.4. Thạch bột bắp (Corn Meal Agar)
+ Bột bắp 50g
+ Thạch 15g
+ Nước cất 1000ml
Hòa tan bột bắp, thạch trong nước cất đun sôi, thêm 1% Tween 80 rồi phân phối ra ống nghiệm, đem hấp khử trùng 120°C trong 10 phút.
Ghi chú: Để phân biệt Trichophyton rubrum và Trichophyton mentagrophytes dựa vào sự thành lập sắc tố (Trichophyton rubrum sinh sắc tố đỏ), người ta dùng môi trường này nhưng thay thế 1% Tween 80 bằng 1% Glucose.
2.5. Thạch tim óc hầm (Brain Heart Infusion = BHI)
+ BHI 40g
+ Thạch 15g
+ Nước cất 1000ml
Hòa tan tất cả trong nước, đun sôi, hấp khử trùng 120°C trong 15 phút, để nguội 40 – 50°C,
cho thêm 50ml máu "O", sau đó phân phối ra ống nghiệm hoặc đĩa.
2.6. BHI có Chloramphenicol và Cycloheximide
+ BHI 37g
+ Cycloheximide 500mg
+ Chloramphenicol 50mg
+ Thạch 20g
+ Nước cất 1000ml
Đun nóng để hòa tan BHI, thạch, thêm Chloramphenicol và Cycloheximide, hấp khử trùng
118°C trong 10 phút.
2.7. Môi trường cơm (môi trường cháo hoa)
+ Gạo trắng 8g
+ Nước cất 25ml
Cho gạo trắng và nước cất vào trong ống nghiệm lớn hoặc trong bình Erlenmeyer – đậy nắp. Nấu chín. Hấp khử trùng 15 – 18 phút. Để nguội. Lưu giữ ở tủ lạnh 4 – 6°C. Khi cấy, cho mảng nấm cần định danh vào môi trường để ở nhiệt độ phòng.
3. THUỐC NHUỘM
3.1. Nhuộm PAS

+ Acid Periodic 5g
+ Nước cất 100ml
Pha xong để trong chai có nút vặn.
+ Basic fuchsin 0,1g
+ Cồn ethylic 95° 5ml
+ Nước cất 95ml
Chế nước cất vào rượu cho Basic fuchsin vào đến khi tan hết.
+ Hydrosulfite Zn hoặc Na 1g
+ Acid tartarique 5g
+ Nước cất 100ml
+ Light green 1g
+ Acid acetic băng 0,25ml
+ Cồn ethylic 80° 100ml
3.2. Nhuộm Gram
3.3. Nhuộm kháng acid

EBOOK GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG THỰC HÀNH

CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KÍNH HIỂN VI
CÁCH CHUẨN ĐỘ KÍNH HIỂN VI
THU THẬP VÀ BẢO QUẢN PHÂN ĐỂ XÉT NGHIỆM TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM PHÂN TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT TẬP TRUNG KÝ SINH TRÙNG TRONG PHÂN
CÁC KỸ THUẬT CHUYÊN BIỆT ĐỂ PHÁT HIỆN KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
CẤY PHÂN
CÁC KỸ THUẬT NHUỘM MẪU PHÂN
ƯỚC LƯỢNG SỐ GIUN BẰNG CÁCH ĐẾM TRỨNG
KỸ THUẬT TÌM MỠ TRONG PHÂN
KỸ THUẬT TÌM MÁU TRONG PHÂN
KỸ THUẬT LÀM LÀN MÁU MỎNG VÀ GIỌT MÁU DÀY
KỸ THUẬT NHUỘM MÁU TÌM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT
KỸ THUẬT KHẢO SÁT TIÊU BẢN MÁU
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM TÌM GIUN CHỈ TRONG MÁU
PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT MIỄN DỊCH HỌC
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TIẾT TÚC
KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ CHUYÊN CHỞ TIẾT TÚC
PHƯƠNG PHÁP LÀM TIÊU BẢN TIẾT TÚC
KỸ THUẬT MỔ MUỖI
ĐẠI CƯƠNG XÉT NGHIỆM VI NẤM
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM CƠ BẢN TÌM NẤM
KỸ THUẬT CẤY NẤM
HÌNH THỂ ẤU TRÙNG VÀ GIUN TRƯỞNG THÀNH
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN LÁ
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN DẢI (SÁN DÂY)
HÌNH THỂ TRỨNG GIUN, SÁN THƯỜNG GẶP
ĐƠN BÀO ĐƯỜNG RUỘT
NHỮNG VẬT THỂ CÓ THỂ TÌM THẤY TRONG PHÂN
HÌNH THỂ KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT Ở NGƯỜI
HÌNH THỂ TIẾT TÚC Y HỌC
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOÀI DA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOẠI BIÊN
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CANDIDA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM ASPERGILLUS
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CRYPTOCOCCUS
VI NẤM HOẠI SINH
CÁC HÓA CHẤT THƯỜNG DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
HÓA CHẤT – THUỐC NHUỘM – MÔI TRƯỜNG TRONG XÉT NGHIỆM NẤM