CHẨN ĐOÁN VI NẤM CRYPTOCOCCUS

1. MẦM BỆNH: Cryptococcus neoformans

2. BỆNH PHẨM

Thường là dịch não tủy, ngoài ra có thể là đàm, chất hút từ phế quản, sinh thiết cơ quan hoặc bướu.

3. QUAN SÁT TRỰC TIẾP

- Quan sát với mực tàu: hòa tan một giọt dịch não tủy hoặc một giọt bệnh phẩm khác với một giọt mực Tàu rồi đem khảo sát dưới kính hiển vi, ta nhìn thấy những tế bào men d = 5 - 20μm, chung quanh có một bao dày sáng đường kính bằng 20-40μm.

Hỉnh 36.1. Cryptococcus nhuộm mực tàu

- Các mẫu sinh thiết được xử lý theo phương pháp mô học; nhuộm HE hoặc PAS dưới kính hiển vi thấy tế bào men và nang.

4. CẤY NẤM

Bệnh phẩm cấy lên môi trường Sabouraud + Chloramphenicol, ủ 37OC và 25OC. Sau hai đến ba ngày vi nam mọc to thành khuẩn lạc nhão, màu vàng nâu nhạt, khảo sát lứa cấy dưới kính hiển vi thấy nhiều tế bào men có nang.

5. GÂY NHIỄM CHO THÚ NUÔI Ở PHÒNG XÉT NGHIỆM

Chích bệnh phẩm hoặc lứa cấy vào não hay màng bung của chuột bạch. Khi chuột chết, lấy nội tạng của chuột khảo sát trực tiếp và cấy lên môi trường Sabouraud thấy lại tế bào men có nang.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Mô tả kỹ thuật soi dịch não tủy với mực tàu.

2. Trình bày phương pháp định danh Cryptococcus neoformans ở phòng xét nghiệm.

EBOOK GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG THỰC HÀNH

CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KÍNH HIỂN VI
CÁCH CHUẨN ĐỘ KÍNH HIỂN VI
THU THẬP VÀ BẢO QUẢN PHÂN ĐỂ XÉT NGHIỆM TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM PHÂN TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT TẬP TRUNG KÝ SINH TRÙNG TRONG PHÂN
CÁC KỸ THUẬT CHUYÊN BIỆT ĐỂ PHÁT HIỆN KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
CẤY PHÂN
CÁC KỸ THUẬT NHUỘM MẪU PHÂN
ƯỚC LƯỢNG SỐ GIUN BẰNG CÁCH ĐẾM TRỨNG
KỸ THUẬT TÌM MỠ TRONG PHÂN
KỸ THUẬT TÌM MÁU TRONG PHÂN
KỸ THUẬT LÀM LÀN MÁU MỎNG VÀ GIỌT MÁU DÀY
KỸ THUẬT NHUỘM MÁU TÌM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT
KỸ THUẬT KHẢO SÁT TIÊU BẢN MÁU
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM TÌM GIUN CHỈ TRONG MÁU
PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT MIỄN DỊCH HỌC
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TIẾT TÚC
KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ CHUYÊN CHỞ TIẾT TÚC
PHƯƠNG PHÁP LÀM TIÊU BẢN TIẾT TÚC
KỸ THUẬT MỔ MUỖI
ĐẠI CƯƠNG XÉT NGHIỆM VI NẤM
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM CƠ BẢN TÌM NẤM
KỸ THUẬT CẤY NẤM
HÌNH THỂ ẤU TRÙNG VÀ GIUN TRƯỞNG THÀNH
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN LÁ
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN DẢI (SÁN DÂY)
HÌNH THỂ TRỨNG GIUN, SÁN THƯỜNG GẶP
ĐƠN BÀO ĐƯỜNG RUỘT
NHỮNG VẬT THỂ CÓ THỂ TÌM THẤY TRONG PHÂN
HÌNH THỂ KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT Ở NGƯỜI
HÌNH THỂ TIẾT TÚC Y HỌC
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOÀI DA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOẠI BIÊN
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CANDIDA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM ASPERGILLUS
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CRYPTOCOCCUS
VI NẤM HOẠI SINH
CÁC HÓA CHẤT THƯỜNG DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
HÓA CHẤT – THUỐC NHUỘM – MÔI TRƯỜNG TRONG XÉT NGHIỆM NẤM