CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOẠI BIÊN

1. LANG BEN (Tinea versicolor)

Tên mầm bệnh: Pityrosporum orbiculare

a) Bệnh phẩm

- Chiếu sáng đèn Wood, vùng da có vi nấm sẽ phát huỳnh quang màu vàng nhạt.

- Cạo vẩy da cho rớt vào hộp Petri, trên lam kính, hoặc giấy trắng khô, sạch.

- Có thể dùng băng keo trong dán lên vùng da lang ben dạng bong vẩy.

b) Khảo sát trực tiếp

- Vẩy da dầm vào trong KOH 20%.

- Băng keo trong dán lên lam kính.

- Làm phết ướt với dung dịch KOH 20% và quan sát dưới kính hiển vi, ta thấy nấm hiện ra thành từng đám nhỏ gồm có sợi tơ nấm và tế bào hạt men. Sợi tơ nấm ngắn và cong, đường kính khoảng 3μm, phân nhánh thành hình chữ S, V hay Y; tế bào hạt men tròn đường kính 3 - 8μm xếp thành đám 10 - 30 tế bào.

2. TRỨNG TÓC ĐEN (Black piedra)

Tên mầm bệnh: Piedraia hortai.

a) Bệnh phẩm

Nhổ những sợi tóc có những hạt đen nhỏ cứng bám chặt lên sợi tóc

b) Khảo sát trực tiếp

- Làm phết ướt: cắt tóc thành đoạn ngắn 1 - 1,5cm, dầm vào KOH 20% đem khảo sát dưới kính hiển vi thấy những hạt nhỏ được cấu tạo bởi những sợi tơ nấm màu nâu đường kính bằng 4 - 8 μm, vách dày, vách ngăn gần nhau. Các sợi tơ nấm đan kết với nhau thành 1 bao, bên trong là những túi tròn, đường kính 30 - 60μm, bên trong túi tròn chứa 2 - 8 bào tử túi hình quả chuối, dài 13 - 31μm, mỗi đầu có 1 sợi dây nhỏ (roi).

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Viết tên nấm lang ben và trứng tóc đen.

2. Mô tả hình ảnh dưới kính hiển vi của nấm lang ben ở mẫu da.

3. Mô tả hình ảnh dưới kính hiển vi của trứng tóc đen trên mẫu tóc.

EBOOK GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG THỰC HÀNH

CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KÍNH HIỂN VI
CÁCH CHUẨN ĐỘ KÍNH HIỂN VI
THU THẬP VÀ BẢO QUẢN PHÂN ĐỂ XÉT NGHIỆM TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM PHÂN TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT TẬP TRUNG KÝ SINH TRÙNG TRONG PHÂN
CÁC KỸ THUẬT CHUYÊN BIỆT ĐỂ PHÁT HIỆN KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
CẤY PHÂN
CÁC KỸ THUẬT NHUỘM MẪU PHÂN
ƯỚC LƯỢNG SỐ GIUN BẰNG CÁCH ĐẾM TRỨNG
KỸ THUẬT TÌM MỠ TRONG PHÂN
KỸ THUẬT TÌM MÁU TRONG PHÂN
KỸ THUẬT LÀM LÀN MÁU MỎNG VÀ GIỌT MÁU DÀY
KỸ THUẬT NHUỘM MÁU TÌM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT
KỸ THUẬT KHẢO SÁT TIÊU BẢN MÁU
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM TÌM GIUN CHỈ TRONG MÁU
PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT MIỄN DỊCH HỌC
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TIẾT TÚC
KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ CHUYÊN CHỞ TIẾT TÚC
PHƯƠNG PHÁP LÀM TIÊU BẢN TIẾT TÚC
KỸ THUẬT MỔ MUỖI
ĐẠI CƯƠNG XÉT NGHIỆM VI NẤM
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM CƠ BẢN TÌM NẤM
KỸ THUẬT CẤY NẤM
HÌNH THỂ ẤU TRÙNG VÀ GIUN TRƯỞNG THÀNH
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN LÁ
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN DẢI (SÁN DÂY)
HÌNH THỂ TRỨNG GIUN, SÁN THƯỜNG GẶP
ĐƠN BÀO ĐƯỜNG RUỘT
NHỮNG VẬT THỂ CÓ THỂ TÌM THẤY TRONG PHÂN
HÌNH THỂ KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT Ở NGƯỜI
HÌNH THỂ TIẾT TÚC Y HỌC
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOÀI DA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOẠI BIÊN
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CANDIDA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM ASPERGILLUS
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CRYPTOCOCCUS
VI NẤM HOẠI SINH
CÁC HÓA CHẤT THƯỜNG DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
HÓA CHẤT – THUỐC NHUỘM – MÔI TRƯỜNG TRONG XÉT NGHIỆM NẤM