KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ CHUYÊN CHỞ TIẾT TÚC

- Bảo quản tiết túc để định loại, lưu trữ, nghiên cứu và giảng dạy lâu dài. Các mẫu vật bắt được cần được bảo quản đúng quy cách, tránh làm hư hỏng hoặc gãy vỡ để mang về phòng thí nghiệm định danh hoặc để gởi đến các phòng thí nghiệm chuyên sâu định danh.

- Có rất nhiều phương pháp bảo quản khác nhau tùy theo loại, tùy theo giai đoạn phát triển của côn trùng. Do đó, cần phải chọn phương pháp bảo quản cho thích hợp để việc định loại được chính xác và lưu giữ lâu bền.

2. DỤNG CỤ

- Lọ nhỏ thể tích khoảng 30ml có nắp đậy

- Chai có nút đậy

- Lọ có nút nhựa.

3. HÓA CHẤT

- Cồn ethylic 75o - 95o

- Formol 2 - 4%

- Dung dịch Barber

- Dung dịch Pampel

- Dung dịch Hall

- Dung dịch Mac - Gregor.

3.1. Cồn ethylic 75o — 95o: Được sử dụng phổ biến để, giữ mẫu tiết túc, có thể thêm 2 - 3% glycerin để giữ các loại côn trùng như: bọ gậy, nhộng của muỗi, ruồi đen, bọ chét, ruồi cát, chí, rận,.

3.2. Dung dịch Formol 2%: dùng để giữ trứng muỗi.

3.3. Dung dịch Barber

- Cồn ethỵlic 95° 2ml

- Nước cất 245ml

- Ethyl acetate 95ml

- Benzol 35ml

Dung dịch này làm cơ thể tiết túc cứng lại, rất tốt để giết các côn trùng nhỏ và một số loại ấu trùng. Sau khi ngâm mẫu vật vào dung dịch này vài phút, vớt mẫu vật sang cồn và ngâm trong vòng 24 giờ.

3.4. Dung dịch Pampel

Dùng để bảo quản ấu trùng ruồi thuộc họ Muscidae.

3.5. Dung dịch Hall: dùng cho ấu trùng ruồi.

3.6. Dung dịch Mac - Gregor

Dùng để giữ bọ gậy tránh được sự cứng và bảo vệ các màu sắc.

5. KỸ THUẬT BẢO QUẢN MUỖI

Cần phải thật cẩn thận, nhẹ tay trong khi bắt muỗi, tránh va chạm nhiều làm mất hay hỏng các đặc điểm để định loại. Trước khi cất muỗi vào vật chứa để lưu giữ, cần chú ý các điểm sau:

1 Muỗi nào đã hút máu, phải chờ cho tiêu hết máu rồi mới để chung với các muỗi khác.

2 Muỗi được để khô và ống nghiệm đựng muỗi cũng phải thật khô.

3 Mỗi con muỗi được cho vào một ống nghiệm riêng.

4 Muỗi bắt ở từng nhà phải để ở hộp riêng, ghi rõ xã, huyện, tỉnh và kèm theo phiếu. Trong phiếu phải ghi rõ ngày, tháng và địa điểm bắt muỗi.

6. KỸ THUẬT BẢO QUẢN BỌ GẬY VÀ CÁC TIẾT TÚC KHÁC

6.1. Bọ gậy

1 Dùng nước nóng 50oC - 60oC để giết bọ gậy, ở nhiệt độ này bọ gậy có thể chết ngay và cơ thể chúng se được giãn ra.

2 Sau đó chuyển chúng qua chai có các dung dịch bảo quản.

Bọ gậy bắt được có thể lưu giữ trong các dung dịch:

- Cồn ethylic 70o - 95o : thường dùng nhất.

- Formol 2%.

- Dung dịch nước muối bão hòa.

3 Dán nhãn trên vật chứa bọ gậy, trên nhãn có ghi rõ ngày, tháng, địa điểm bắt bọ gậy.

6.2. Các tiết túc khác

Các loại tiết túc khác như bọ chét, mò, chí, rận, rệp, mạt,... được lưu giữ trong các dung dịch bảo quản như:

- Dung dịch Pampel.

- Cồn ethylic 70o - 95o.

- Formol 2%.

Kèm theo phiếu ghi rõ ngày, tháng và địa điểm bắt tiết túc.

Đối với mò và bọ chét cần ghi thêm chi tiết bắt từ vật chủ nào.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Anh (chị) cho biết mục đích của việc bảo quản tiết túc.

2. Trình bày cách bảo quản muỗi.

3. Liệt kê các dung dịch bảo quản tiết túc và cho biết tác dụng của các chất này.

4. Mô tả cách bảo quản bọ gậy.

EBOOK GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG THỰC HÀNH

CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KÍNH HIỂN VI
CÁCH CHUẨN ĐỘ KÍNH HIỂN VI
THU THẬP VÀ BẢO QUẢN PHÂN ĐỂ XÉT NGHIỆM TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM PHÂN TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT TẬP TRUNG KÝ SINH TRÙNG TRONG PHÂN
CÁC KỸ THUẬT CHUYÊN BIỆT ĐỂ PHÁT HIỆN KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
CẤY PHÂN
CÁC KỸ THUẬT NHUỘM MẪU PHÂN
ƯỚC LƯỢNG SỐ GIUN BẰNG CÁCH ĐẾM TRỨNG
KỸ THUẬT TÌM MỠ TRONG PHÂN
KỸ THUẬT TÌM MÁU TRONG PHÂN
KỸ THUẬT LÀM LÀN MÁU MỎNG VÀ GIỌT MÁU DÀY
KỸ THUẬT NHUỘM MÁU TÌM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT
KỸ THUẬT KHẢO SÁT TIÊU BẢN MÁU
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM TÌM GIUN CHỈ TRONG MÁU
PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT MIỄN DỊCH HỌC
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TIẾT TÚC
KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ CHUYÊN CHỞ TIẾT TÚC
PHƯƠNG PHÁP LÀM TIÊU BẢN TIẾT TÚC
KỸ THUẬT MỔ MUỖI
ĐẠI CƯƠNG XÉT NGHIỆM VI NẤM
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM CƠ BẢN TÌM NẤM
KỸ THUẬT CẤY NẤM
HÌNH THỂ ẤU TRÙNG VÀ GIUN TRƯỞNG THÀNH
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN LÁ
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN DẢI (SÁN DÂY)
HÌNH THỂ TRỨNG GIUN, SÁN THƯỜNG GẶP
ĐƠN BÀO ĐƯỜNG RUỘT
NHỮNG VẬT THỂ CÓ THỂ TÌM THẤY TRONG PHÂN
HÌNH THỂ KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT Ở NGƯỜI
HÌNH THỂ TIẾT TÚC Y HỌC
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOÀI DA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOẠI BIÊN
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CANDIDA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM ASPERGILLUS
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CRYPTOCOCCUS
VI NẤM HOẠI SINH
CÁC HÓA CHẤT THƯỜNG DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
HÓA CHẤT – THUỐC NHUỘM – MÔI TRƯỜNG TRONG XÉT NGHIỆM NẤM