KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM TÌM GIUN CHỈ TRONG MÁU

1. CÁC KỸ THUẬT DƯỚI ĐÂY CÓ THỂ DÙNG ĐỂ TÌM ẤU TRÙNG GIUN CHỈ

- Soi trực tiếp xem sự di động của ấu trùng. Bệnh phẩm: máu, dịch hạch bạch huyết hay cặn lắng nước tiểu.

- Giọt máu dày, nhuộm Giemsa xem hình thể và cấu trúc nhân.

- Kỹ thuật Knott tập trung ấu trùng.

- Lọc qua màng với màng lọc Nuclepore, tốt trong nhiễm giun chỉ khi mật độ phôi giun chỉ trong máu thấp.

- Thử nghiệm nhanh (test nhanh) để chẩn đoán bệnh giun chỉ: thao tác đơn giản và nhanh, có độ nhạy cao, nhưng đắt tiền và hiện nay chưa phổ biến rộng rãi.

- Sinh thiết hạch bạch huyết tìm giun trưởng thành.

- Thử nghiệm huyết thanh học.

Ở nước ta, kỹ thuật thường được dùng là giọt máu dày nhuộm Giemsa và kỹ thuật Knott.

Cách làm giọt máu dày nhuộm Giemsa: đọc bài làm giọt máu dày nhuộm Giemsa tìm KST SR. Dưới đây là phần trình bày kỹ thuật Knott tìm ấu trùng giun chỉ trong máu.

2. KỸ THUẬT KNOTT

Kỹ thuật Knott là một kỹ thuật tập trung giun chỉ trong máu, được dùng trong những trường hợp nhiễm nhẹ, có ít KST. Kỹ thuật này sử dụng một lượng máu lớn, hồng cầu bị ly giải bởi dung dịch formol, sau đó được ly tâm. Giun chỉ sẽ tập trung ở đáy ống nghiệm.

2.1. Dụng cụ

- Kính hiển vi

- Kim tiêm vô trùng

- Ông đựng máu có Heparin

- Lam kính

- Ông nghiệm hoặc ống ly tâm

- Máy ly tâm

- Ông hút Pasteur.

2.2. Hóa chất

Dung dịch formol 2%:

Trộn kỹ, lưu giữ trong lọ có nắp đậy. Thời hạn sử dụng 24 tháng.

2.3. Quy trình thao tác

1 Cho vào ống ly tâm 10ml dung dịch formol 2%.

2 Thêm vào 1ml máu tươi hoặc máu có chất chống đông.

3 Trộn kỹ và ly tâm ở 300 vòng/phút trong 5 phút.

4 Bỏ nước nổi.

5 Dùng ống hút Pasteur trộn đều cặn và lấy 1 giọt nhỏ lên lam kính.

6 Đậy lá kính lên giọt cặn.

7 Soi tìm ấu trùng giun chỉ dưới kính hiển vi với vật kính x10 và x40.

8 Nếu tìm thấy ấu trùng giun chỉ thì làm tiêu bản giọt dày, nhuộm Giemsa để định danh. Ưu điểm:

+ Thao tác đơn giản.

+ Cho kết quả nhanh.

+ Rẻ tiền.

Nhược điểm: Không thấy được chuyển động của ấu trùng, vì nó đã chết.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Anh (chị) cho biết những kỹ thuật dùng để phát hiện giun chỉ?

2. Mô tả quy trình thao tác kỹ thuật Knott.

EBOOK GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG THỰC HÀNH

CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KÍNH HIỂN VI
CÁCH CHUẨN ĐỘ KÍNH HIỂN VI
THU THẬP VÀ BẢO QUẢN PHÂN ĐỂ XÉT NGHIỆM TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM PHÂN TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT TẬP TRUNG KÝ SINH TRÙNG TRONG PHÂN
CÁC KỸ THUẬT CHUYÊN BIỆT ĐỂ PHÁT HIỆN KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
CẤY PHÂN
CÁC KỸ THUẬT NHUỘM MẪU PHÂN
ƯỚC LƯỢNG SỐ GIUN BẰNG CÁCH ĐẾM TRỨNG
KỸ THUẬT TÌM MỠ TRONG PHÂN
KỸ THUẬT TÌM MÁU TRONG PHÂN
KỸ THUẬT LÀM LÀN MÁU MỎNG VÀ GIỌT MÁU DÀY
KỸ THUẬT NHUỘM MÁU TÌM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT
KỸ THUẬT KHẢO SÁT TIÊU BẢN MÁU
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM TÌM GIUN CHỈ TRONG MÁU
PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT MIỄN DỊCH HỌC
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TIẾT TÚC
KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ CHUYÊN CHỞ TIẾT TÚC
PHƯƠNG PHÁP LÀM TIÊU BẢN TIẾT TÚC
KỸ THUẬT MỔ MUỖI
ĐẠI CƯƠNG XÉT NGHIỆM VI NẤM
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM CƠ BẢN TÌM NẤM
KỸ THUẬT CẤY NẤM
HÌNH THỂ ẤU TRÙNG VÀ GIUN TRƯỞNG THÀNH
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN LÁ
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN DẢI (SÁN DÂY)
HÌNH THỂ TRỨNG GIUN, SÁN THƯỜNG GẶP
ĐƠN BÀO ĐƯỜNG RUỘT
NHỮNG VẬT THỂ CÓ THỂ TÌM THẤY TRONG PHÂN
HÌNH THỂ KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT Ở NGƯỜI
HÌNH THỂ TIẾT TÚC Y HỌC
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOÀI DA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOẠI BIÊN
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CANDIDA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM ASPERGILLUS
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CRYPTOCOCCUS
VI NẤM HOẠI SINH
CÁC HÓA CHẤT THƯỜNG DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
HÓA CHẤT – THUỐC NHUỘM – MÔI TRƯỜNG TRONG XÉT NGHIỆM NẤM