HUYỆT: Lý Ngoại

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở phía ngoài (ngoại) huyệt Túc Tam Lý, vì vậy gọi là Lý Ngoại.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ


Chỗ lõm phía ngoài xương bánh chè đo xuống 3 thốn (huyệt Túc Tam Lý – Vi.36) rồi đo ngang ra 1 thốn.

ĐẶC TÍNH

Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị di chứng bại liệt trẻ em.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 1 – 2 thốn.