HUYỆT: Lăng Hậu Hạ

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt nằm phía dưới (hạ) huyệt Lăng Hậu, vì vậy gọi là Lăng Hậu Hạ.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Dưới huyệt Lăng Hậu 0,5 thốn.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị khớp gối viêm, thần kinh tọa đau, chi dưới liệt.

CHÂM CỨU

Châm thẳng 1 – 2 thốn. Cứu 5 – 10 phút.