HUYỆT: Huyết Sầu

HÌNH ẢNH


TÊN KHÁC

Trúc Trượng.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Tại trên mỏm gai đốt sống thắt lưng thứ 2.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị các chứng xuất huyết.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 1 – 1,5 thốn. Cứu 5 – 10 phút.