HUYỆT: Huyết Môn

HÌNH ẢNH


TÊN KHÁC

Thực Thương.

XUẤT XỨ

Y Kinh Tiểu Học.

VỊ TRÍ

Rốn đo lên 4 thốn (Trung Quản), đo ngang ra 3 thốn.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị phụ nữ trong bụng có huyết khối, dạ dầy đau, si ngốc, tiêu hóa rối loạn.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 1 – 1,5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng. Ôn cứu 5 – 15 phút.

THAM KHẢO

• “Lậu kinh huyệt pháp... Huyết Môn, từ huyệt trung Quản đo ngang ra 3 thốn” (Y Kinh Tiểu Học).